Artikel: Een diagnose autisme bij meisjes

Vragen van ouders van een dochter met autisme

Tot op de dag van vandaag handelt nog maar weinig onderzoek over de verschillen tussen jongens en meisjes met autisme. De bestaande literatuur beschrijft vooral het profiel van jongens met autisme en slechts weinig kennis over het vrouwelijke profiel is voor handen (Kirkovski et al., 2013). Ook in de literatuur bestemd voor ouders, bestaat er op dit vlak een hiaat. Dit leidt in de praktijk tot erg specifieke vragen waarbij ouders trachten te achterhalen hoe het autisme van hun dochter nu net afwijkt van het klassieke beeld van autisme dat ze kennen. Dit artikel tracht een aantal van de unieke zorgen en vragen van ouders van een dochter met autisme te bundelen en hulpverleners handvaten aan te reiken om deze vragen het hoofd te bieden.

Verschenen in Sterk! in autisme' 2016 NR.4
blz.6

Auteur: SPAAS Caroline
Uitgever: Autisme Centraal
© Sterk! in autisme

Trefwoord(en): autisme algemeen   vrouwen  


Jaar: 2016  

€ 2,95  

Bestellen

 

Terug naar het overzicht