Artikel: Het PERMA-model

Een positieve goedgevoelsbenadering bij gedragsproblemen

De term “Challenging Behaviour” (in het Nederlands meestal “probleemgedrag”) wordt in heel wat zorg-, onderwijs,- en thuissituaties gebruikt. Ze legt de nadruk op een probleemgeoriënteerde benadering waarbij men vooral “schade” gaat repareren en niet zozeer psychologische veerkracht gaat ontwikkelen bij de cliënt. Nochtans wordt 7 op de 10 probleemgedragingen getriggerd door de omgeving en dan kunnen we ons de vraag stellen voor wie de behandelplannen eigenlijk ontworpen moeten worden… Heel wat probleemgedrag komt immers voort uit stress. We blijven de nadruk leggen op gedrag terwijl we misschien eerder moeten
gaan kijken naar het zich goed voelen, het welzijn van de persoon met autisme. Daarbij krijgen veel professionals en ouders tips om het gedrag van iemand te verbeteren door consultants die nooit met de persoon werken en hem of haar dus niet kennen. We hebben blijkbaar een obsessie voor het opleggen van consequenties van gedrag. Maar we leren niet alleen door gestraft (of beloond!) te worden, en zeker voor getraumatiseerde kinderen is dit niet dé manier om te leren.

Verschenen in Sterk! in autisme' 2016 NR.6
blz.4

Auteur: VANROY Kobe
Uitgever: Autisme Centraal
© Sterk! in autisme

Trefwoord(en): alternatieve aanpak   motivatie  


Jaar: 2016  

€ 2,95  

Bestellen

 

Terug naar het overzicht