Opleidingen - Formaliteiten

WAT MOET U WETEN OVER ONS VORMINGSAANBOD

Een inschrijving is niet vrijblijvend, maar een contract met wederzijdse verplichtingen. Het houdt ook een engagement in. Voor Autisme Centraal is dat een engagement t.a.v. de deelnemer om kwalitatief hoogstaande opleiding te bieden. Voor de deelnemer is dat een engagement t.a.v. de doelgroep.

Wanneer wij het in dit vormingsaanbod hebben over autisme bedoelen we hiermee alle stoornissen uit het autismespectrum, bijvoorbeeld de stoornis van Asperger of PDD-NOS.


Voor wie
Het aanbod richt zich zowel naar mensen met een autismespectrumstoornis en hun familieleden, als naar dienstverleners, als naar een ruimer publiek .Telkens vermelden we wanneer een activiteit bedoeld is voor een specifieke doelgroep.


Moeilijkheidsgraad
Bij de basiscursus 'AutismeCentraalMethodiek'  wordt geen voorkennis verwacht.
De andere cursussen richten zich eerder op een specifiek thema.Bij sommige cursussen veronderstellen wij een zeer degelijke voorkennis rond autisme en autistisch denken. We durven dit eisen om herhaling te vermijden in opleidingen over een ander thema. De vermelding “voorkennis vereist” staat er dus niet voor niets!
Onze avondlezingen richten zich op een ruim publiek en er wordt geen voorkennis verwacht.


Opzet
Ons aanbod is niet alleen divers wat de inhoud betreft, ook de opzet is gevarieerd. In bepaalde activiteiten ligt het accent vooral op het doorgeven van informatie, terwijl bij andere meer actieve deelname vereist wordt van de deelnemers zoals het stellen van vragen, inbrengen van praktijkervaringen, casusbesprekingen, oefeningen, groepswerk, discussies enz.
Alle deelnemers aan een cursus ontvangen een leerbewijs. Deelnemers aan een training ontvangen een certificaat.
Prijzen, kortingen
De deelnemingsprijzen vermelden we per opleiding.
Wanneer 6 personen van eenzelfde voorziening of organisatie inschrijven voor dezelfde workshop (op dezelfde datum) kan een 6de persoon gratis deelnemen. Het dient wel om een gezamenlijke inschrijving en facturatie te gaan.

Een korting van 10% wordt toegestaan aan:

Verschillende kortingen kunnen niet gecombineerd worden. Op de avondlezingen wordt geen korting gegeven.
Accreditering voor artsen wordt aangevraagd. Dit staat expliciet vermeld bij de activiteit die hiervoor in aanmerking komt.
Indien een professioneel ook ouder of familielid is van iemand met autisme, maar een vorming volgt vanuit of voor zijn werksituatie, dan geldt geen korting.
Een Abonnee Plus! is ten persoonlijke titel en dus op naam van een individuele persoon.

 

Deze kortingsvoorwaarden gelden niet voor inschrijvingen aan onze Nederlandse Post-HBO-opleiding  AutismeCentraalTraject (ACT).  De kortingsvoorwaarden ACT vind je terug onder ‘AutismeCentraalTraject’.
Deelnemers van het AutismeCentraalTraject ontvangen een diploma (NL)

Bij de Masterclass geldt de '6de persoon' gratis niet.

Bevestiging van uw inschrijving

 • Wanneer u online aanmeldt voor een activiteit ontvangt u automatisch via onze site een bevestiging van uw mail. Dat betekent dat wij uw mail ontvangen hebben.
 • Een opleiding  gaat pas door wanneer voldoende deelnemers zijn aangemeld.
 • Uw inschrijving wordt pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging met factuur ontving van Autisme Centraal.
 • U ontvangt per opleiding een bevestiging met wegbeschrijving.  Deze wordt u per e-mail bezorgd, tenzij u niet over een mailadres beschikt.
   

Betalingsmodaliteiten

 • Per mail zal u afzonderlijk de factuur ontvangen. Wacht dus met betalen tot u van ons een factuur ontvangt, tenzij anders wordt vemeld op het inschrijvingsformulier.
 • Er wordt pas gestart met facturatie als er voldoende inschrijvingen zijn voor een bepaalde opleiding. Daardoor kan een langere periode vallen tussen uw inschrijving en onze facturatie.
 • Bij de jaarlijkse studiedag in december, wordt vooraf geen factuur verstuurd. Bij deze dag dient u vooraf te betalen. Indien u een factuur wenst dient u dit bij uw betaling te vermelden. De factuur wordt  pas achteraf verstuurd als bewijs van uw betaling.
 • Betalen via ondernemingsschapsportefeuille of het Budget voor Economisch Advies (BEA) is niet meer mogelijk.
  De overheid heeft beslist dat initiatieven na 1 augustus 2010 niet meer in aanmerking komen voor opleidingscheques.
 • Al onze prijzen in Vlaanderen zijn inclusief BTW.
 • Ons aanbod in Nederland: vermelde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.


Annulaties

 • Annuleren moet steeds schriftelijk gebeuren (brief, mail of fax) tav Autisme Centraal
 • Annuleren van een inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van een activiteit. Voor een annulatie wordt altijd een administratieve kost van € 20,00 aangerekend. Bij annulaties minder dan 2 weken (datum van verzending telt) voor aanvang van een activiteit wordt de volledige deelnemingsprijs aangerekend.
 • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
 • Beëindiging van de inschrijving met aanspraak op terugbetaling (excl. annulatiekost) kan alleen in geval van ziekte of bijzondere omstandigheden. Deze worden schriftelijk medegedeeld aan Autisme Centraal, met inbegrip van bewijsmateriaal (doktersattest e.d.). Dit is ter beoordeling van het directieteam van Autisme Centraal.
 • Een inschrijving is gekoppeld aan een datum en kan niet worden verschoven naar een opleiding van een latere datum met een zelfde thema.
 • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
 • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket; hotelreservatie; kinderopvang etc.) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.
   

Volgeboekt
Bij verschillende cursussen is een maximum gesteld op het aantal deelnemers. Wanneer u merkt dat een bepaalde workshop of studiedag volzet is kan u ons best een mailtje sturen. Wanneer zich voldoende geïnteresseerden melden, worden bepaalde cursussen opnieuw georganiseerd.