Opleidingen - Veelgestelde vragen

WAT MOET U WETEN OVER ONS VORMINGSAANBOD

Een inschrijving is niet vrijblijvend, maar een contract met wederzijdse verplichtingen. Het houdt ook een engagement in. Voor Autisme Centraal is dat een engagement t.a.v. de deelnemer om kwalitatief hoogstaande opleiding te bieden. Voor de deelnemer is dat een engagement t.a.v. de doelgroep.

Telkens wanneer wij het in dit vormingsaanbod over autisme hebben, verwijzen we naar het hele spectrum.

ANNULATIES

  • Annuleren moet steeds schriftelijk gebeuren (mail, brief of fax) tav Autisme Centraal
  • Annuleren van een inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van een activiteit. Voor een annulatie wordt altijd een administratieve kost van € 20,00 aangerekend. Bij annulaties minder dan 2 weken (datum van verzending telt) voor aanvang van een activiteit wordt de volledige deelnemingsprijs aangerekend.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Beëindiging van de inschrijving met aanspraak op terugbetaling (excl. annulatiekost) kan alleen in geval van ziekte of bijzondere omstandigheden. Deze worden schriftelijk medegedeeld aan Autisme Centraal, met inbegrip van bewijsmateriaal (doktersattest e.d.). Dit is ter beoordeling van het directieteam van Autisme Centraal.
  • Een inschrijving is gekoppeld aan een datum en kan niet worden verschoven naar een opleiding van een latere datum met een zelfde thema.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket; hotelreservatie; kinderopvang etc.) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.