Opleidingen - Veelgestelde vragen

WAT MOET U WETEN OVER ONS VORMINGSAANBOD

Een inschrijving is niet vrijblijvend, maar een contract met wederzijdse verplichtingen. Het houdt ook een engagement in. Voor Autisme Centraal is dat een engagement t.a.v. de deelnemer om kwalitatief hoogstaande opleiding te bieden. Voor de deelnemer is dat een engagement t.a.v. de doelgroep.

Telkens wanneer wij het in dit vormingsaanbod over autisme hebben, verwijzen we naar het hele spectrum.