De studiedag 2014

Klik op de titels om de hand outs  van de sprekers te downloaden


Social Stories, ofwel Sociale Verhalen, zijn een gekend en veel gebruikt leermiddel om mensen met autisme wegwijs te maken op “Planeet Aarde”.

Gebaseerd op zowel de vele ervaringen als enkele recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over autisme, zijn de principes, definitie en kernbegrippen van Sociale Verhalen recent grondig vernieuwd en geüpdatet. Carol Gray nodigt je uit om je aannames over Sociale Verhalen los te laten, introduceert de nieuwe Social Stories 2.10 en verkent de nieuwe dimensies en doelen van dit boeiende leermiddel.
Carol Gray, directeur van het Gray Center for Social Learning and Understanding (Grandville, Michigan, USA) werkt al meer dan twintig jaar met kinderen en jongeren met autisme. Ze is wereldwijd een veel gevraagde spreker en geniet internationale roem.

Zin en onzin van Sociale Verhalen
Als persoon met autisme, maar eveneens vanuit haar professionele betrokkenheid als leerkracht en begeleider van leerkrachten, interviewt Wendy in haar gekende indringende en rechtlijnige stijl Carol Gray over Sociale Verhalen. Ze bevraagt Carol over zin en onzin, mogelijkheden en beperkingen van Sociale Verhalen voor mensen met autisme. Peter Vermeulen modereert het debat.
Wendy Vinck, begeleider kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingstoornissen , coördinator socio-emotionele ontwikkeling buitengewoon onderwijs en (gast)docent Karel de Grote Hogeschool en Thomas More hogeschool. Sinds 2004 diagnose autisme.

Het emotioneel welzijn van mensen met autisme
Omdat autisme gepaard gaat met veel stress gaat steeds meer aandacht naar het emotioneel welzijn van mensen met autisme. Andy McDonnell houdt een sterk pleidooi voor het werken aan welbevinden en verkent hierbij de bruikbaarheid voor autisme van Martin Seligmans nieuwe PERMA-model. Hij beschrijft strategieën voor het bevorderen bij mensen met autisme van de 5 elementen van dit model (Positieve emoties, Betrokkenheid, Relaties, Zingeving en Voldoening). Hij illustreert met praktijkvoorbeelden hoe we mensen met autisme kunnen laten floreren.
Dr. Andy McDonnell, klinisch psycholoog en directeur van Studio III Clinical Services (Birmingham, UK). Andy heeft meer dan 25 jaar ervaring met mensen met autisme en verstandelijke beperking en specialiseerde zich in het omgaan met ernstige agressie en zelfverwondingsgedrag.

Overgangen: van middelbaar over universiteit naar werk en zelfstandigheid

Ondanks (of is het dankzij?) mijn autisme ben ik erin geslaagd een positief leven op te bouwen. Na lang vechten en veel onzekerheid over wie ik nu juist ben, heb ik mezelf en mijn auti-trekjes weten te aanvaarden. Het is een verhaal met veel ‘downs’, maar ook veel ‘ups’, met hoop en volharding als rode draad erdoorheen. Ik wil het jullie graag vertellen.
Sander De Gregorio, studeerde in Leuven en wist daar een Master in de Geschiedenis te behalen. Werkzaam in het Provinciaal Archief Limburg.