Voor wie

Het aanbod richt zich zowel naar mensen met autisme en hun familieleden, als naar dienstverleners, als naar een ruimer publiek. We vermelden telkens wanneer een activiteit bedoeld is voor een specifieke doelgroep.