Betalingsmodaliteiten

  • Per mail zal u afzonderlijk de factuur ontvangen. Wacht dus met betalen tot u van ons een factuur ontvangt, tenzij anders wordt vemeld op het inschrijvingsformulier.
  • Er wordt pas gestart met facturatie als er voldoende inschrijvingen zijn voor een bepaalde opleiding. Daardoor kan een langere periode vallen tussen uw inschrijving en onze facturatie.
  • Al onze prijzen zijn inclusief BTW.