Bruggendag 2018

Bruggendag 5 mei

Bruggendag is uitgegroeid tot een volksfeest met alle organisaties, vrijwillige medewerkers én bewoners van het Groot Begijnhof. Ook autisme stond in the picture, met als doel een grotere verbondenheid te creëren met de ruime buurt van het Groot Begijnhof. We brengen mensen met en mensen zonder autisme op een plezierige manier samen.

Deze keer kon het publiek zich laten betoveren door een theatervoorstelling in samenwerking met NTG. Autisme Centraal werkte met een groepje volwassenen met autisme en NTG-theaterdocente Debbie Crommelinck een theaterstukje uit geïnspireerd door het thema ‘geloof’.  Een hele uitdaging voor mensen met autisme. Verbeelding is geen evidentie voor hen; de communicatie tijdens de theatercursus en de repetities zijn dan ook autismevriendelijk uitgewerkt. Het thema ‘geloof’ werd breed verkend en uitgediept: vertrouwen en geloof in jezelf, vertrouwen op de ander, bijgeloof en belangrijke rituelen. Tijdens de voorbereidingen en de optredens hebben de volwassenen met autisme hun grenzen verlegd en zaken gedaan die voor hen niet vanzelf gaan: voor publiek staan en praten, bewegen, zich in nieuwe situaties begeven, communiceren en overleg plegen, rekening houden met elkaar en elkaar aanvoelen om samen een voorstelling te brengen.

Ieder woord en elke beweging ontstond bij de acteurs met autisme zelf en Debbie monteerde alles aan elkaar.

De Bruggendag was deze keer opnieuw een prachtige editie. Deze keer kon het publiek zich laten betoveren door een theatervoorstelling. De deelnemers van Autisme Centraal brachten een krachtig stuk onder begeleiding van theaterdocente Debbie Crommelinck.

Bekijk hier de foto's