Masterclass 2019

Het was weer een fantastische en leerrijke week. Je kan van de sessies nog nagenieten door de hand-outs te downloaden. Dit doe je door op de titel van de sessie te klikken.

Het leven is lastig. Vaak nog veel meer voor mensen met autisme. Komt daar nog eens bij dat ze van nature vooral gericht zijn op en vasthouden aan negatieve ervaringen en emoties. Dat zorgt ervoor dat mensen met autisme meer dan doorsnee een pessimistische kijk op het leven (kunnen) hebben. Dit pessimisme slaat vaak over naar hun omgeving en leidt dan tot versterking van de negativiteit en wanhoop. Hoog tijd dus om vanuit de omgeving wat tegengewicht te bieden. Besmettelijkheid van emoties werkt namelijk ook in positieve zin. Voor deze plenaire lezing halen we inspiratie uit de positieve psychologie. We geven concrete handvatten aan mensen uit de directe omgeving (ouders, leerkrachten, ondersteuners, begeleiders…) om ook bij mensen met autisme de andere manier van kijken naar het leven aan te bieden. Sommigen reageren daar positief op, anderen eerder allergisch. Doseren en afstemmen op de eigenheid van elke persoon is hierbij de boodschap!
Spreker: Sylvie Carette
 
 
Inzichtelijk visualiseren via Comic Strip Conversations 
Wanneer sociaal contact wel eens leidt tot misverstanden of onbegrip, kan een inzichtelijke verklaring weer basisrust brengen. Comic Strip Conversations maken vanuit verschillende perspectieven sociale situaties op een eenvoudige manier duidelijk voor mensen met autisme van alle leeftijden. Geen kinderachtige tekeningen, maar wel verklaringen en verbanden tussen wat mensen zeggen, denken en doen. Soms zelfs aangevuld met hoe ze zich daarbij voelen.
In deze workshop leer je hoe je zelf een Comic Strip Conversation kan maken en hoe ze in te zetten in verschillende (complexe) sociale situaties.
Spreker: Kobe Vanroy
 

Ik wil dood
Hoe reageer je wanneer iemand met autisme een actieve of passieve doodswens uit?
Als hulpverlener of naaste wordt je er misschien door geraakt en wil je er liever niet over spreken. “Je zou de doodswens misschien nog versterken” is een van de misvattingen die het écht luisteren in de weg zit. Bij mensen met autisme is een doodswens meestal geen échte doodswens, wél een nadrukkelijke wens tot verandering in hun leven. Vanuit het autistische denken zoeken we naar de betekenis van deze doodswens en herkaderen we dit naar een perspectief met mogelijkheden. Kant en klare oplossingen zijn er niet, wel mogelijkheden om met bruikbare handvatten het gesprek aan te gaan op een autismevriendelijke manier. In deze workshop gaan we met actieve werkvormen aan de slag.

Spreker: Jessica Léonard
 
 
Er wordt meer en meer onderzoek gedaan naar hoe emoties tot stand komen. Veel onderzoek focust op de rol van onze minder gekende interne zintuigen zoals de proprioceptie en de interoceptie. Zintuigen die onder meer aan de basis liggen van ons zelfbewustzijn. Wat is hun belang in het tot stand komen van de door ons ervaren emoties en wat is dan de impact van een andere zintuiglijke verwerking bij mensen met autisme? In deze masterclass bieden we een inkijk in deze nieuwe theorieën en zoeken we ook naar praktische implicaties.
Spreker: Steven Degrieck
 
 
Uitstelgedrag bij mensen met autisme
We krijgen het regelmatig te horen van mensen met autisme: “Ik kom er maar niet toe om die taak te volbrengen.” of “Het lukt me maar niet om het op tijd af te krijgen.” Hoe komt het toch dat veel mensen met autisme uitstelgedrag vertonen? Welke factoren liggen er aan de basis? En hoe gaan we er het best mee om? We belichten een aantal van factoren en tips om dit aan te pakken in een interactieve workshop. We vertrekken in eerste instantie vanuit een aantal gegeven casussen en brainstormen erna hoe we met jouw casus aan de slag kunnen gaan. 
Delphine Callewaert
 
 
Tips voor beginnende auti-coaches
Je bent net gestart als autismecoach en hebt al heel wat kennis over autisme. Maar hoe pas je je kennis nu toe in de praktijk? Hoe bouw je je begeleidingsmomenten op? Welke factoren zijn belangrijk om rekening mee te houden als autismecoach? Uit deze workshop haal je praktische tips om je begeleidingsmomenten vorm te geven.
Spreker: Marc Adriaanse en Annemie Mertens
 
 
Autisme actueel: State of the art
Per dag verschijnen er meer dan 15 wetenschappelijke artikels over autisme. Ook geen tijd om die allemaal te lezen? Dan is deze plenaire masterclass iets voor jou. We spijkeren jouw kennis bij van de wetenschappelijke inzichten over autisme, van prevalentie (hoe vaak komt autisme voor?) over de oorzaken (zijn er naast erfelijkheid ook andere oorzaken?), het autistische brein (waar in het brein zit dat autisme nu en hoe werkt een autistisch brein?) tot aan de behandeling (wat zijn de meest recente bevindingen over welke behandelingen zinvol en evidence based zijn?). Verwacht geen praktische tips, maar je stapt wel terug buiten met de meest actuele kennis van autisme.
Spreker: Peter Vermeulen
 
De functionaliteit van ééndoostaken
Voor mensen met autisme en een erg jonge ontwikkelingsleeftijd ontwerpen we soms specifieke, erg duidelijke en eenvoudig georganiseerde activiteiten: de ééndoostaken. Vaak komen die neer op iets ergens insteken of induwen. Veel mensen stellen zich vragen bij de functionaliteit van zulke activiteiten: Zijn ze louter tijdsopvulling of zijn ze ook inzetbaar bij bepaalde leerdoelen? Waartoe leiden deze activiteiten? Welke vaardigheden, die hun nut hebben in het dagelijkse leven, kunnen we stimuleren met deze taken? Een praktisch overzicht met ruime kans op eigen inbreng.
Spreker: Steven Degrieck
 
 
Tekenen tijdens gesprekken: iedereen kan tekenen
Je weet hoe belangrijk visualiseren is, zelfs in gesprekken met goed begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Maar toen ze de tekentalenten uitdeelden, stond je blijkbaar achter in de rij of je vindt van jezelf dat je tekenkunsten op het niveau van een kleuter zijn blijven steken. En dus aarzel je om te tekenen tijdens gesprekken, uit vrees dat het ofwel onduidelijk, ofwel kinderachtig zal overkomen. Die vrees is grotendeels ongegrond. Iedereen kan immers tekenen en visualisaties hoeven geen esthetisch overdonderende kunstwerken te zijn om hun werk goed te doen. Tijdens deze workshop ga je al doende ontdekken dat je qua tekenen en visualiseren meer kan dan je denkt.
Spreker: Peter Vermeulen

 
Ben ik een kameleon?
Kameleons passen hun kleur aan in de communicatie met andere dieren. Mensen doen dat ook. Maar wat als je dat de hele dag doet, in elke situatie? Kan je dan jezelf nog zijn?Mensen met autisme kunnen zichzelf op soms meesterlijke wijze camoufleren en gaan daarmee vaak over hun eigen grenzen. Het kan echter ook handig zijn, als het op een helpende manier wordt toegepast.
Tijdens deze interactieve lezing bespreken we wat camouflage nu precies is, wat het gevolg van camoufleren kan zijn voor mensen met autisme, op welke manieren het positief ingezet kan worden en wat er gebeurt als je camouflage niet meer zou toepassen.
Spreker: Sabine van der Heijden
 
 
Afspraken maken en regels opstellen: hoe begin je er aan?
Wie moeite heeft om impliciete (sociale) regels toe te passen, kan best wat duidelijkheid gebruiken. Op school, in de leefgroep, in de thuissituatie... dragen afspraken en regels bij tot een heldere context. Daar zijn natuurlijk enkele voorwaarden aan verbonden die stevig denkwerk vragen! Deze lezing focust op kinderen en jongeren met autisme die rust kunnen vinden in duidelijke regels én het cognitieve niveau hebben om ze te begrijpen. We gaan dieper in op de bedoeling, selectie, introductie en formulering van regels en afspraken. Hoe kan het proces autismevriendelijk gemaakt worden en op minder weerstand botsen? Achteraf kan je met een pak inspiratie en aandachtspunten eigen regels en afspraken voor jouw specifieke situatie opstellen.
Spreker: Kobe Vanroy
 
 
Tekenen tijdens gesprekken: op zoek naar de juiste beelden
Je kan al wat tekenen en hebt dus de vaardigheden om te visualiseren tijdens gesprekken. Wat je wel lastig vindt, is goede metaforen, beelden of visualisaties bedenken. Dat leren we tijdens deze workshop. Op basis van concrete casussen en gesprekken, die je zelf meebrengt, zullen we samen brainstormen en oefenen in het ‘verbeelden’ van gespreksthema’s, onderwerpen en concepten.
Spreker: Peter Vermeulen
 
 
Pragmatiek en autisme. Een onmogelijk duo?
Taalontwikkeling en pragmatiek gaan niet steeds hand in hand. Taal wordt immers vaak op een andere manier ingezet door mensen met autisme. Tijdens deze lezing trachten we het specifieke gebruik van taal in al zijn vormen onder de loep te nemen en bekijken we waar de verschillen in taalgebruik zitten tussen mensen met en zonder autisme. 
Spreker: Veerle Vantorre
 

Presentatie-begripsniveau uitgediept
Mensen met autisme die communicatie begrijpen op presentatieniveau hebben nood aan een specifieke benadering en begeleiding. In deze workshop bekijken we hoe die begeleiding eruit kan zien en welke aanpassingen op verschillende domeinen zinvol zijn. Daarnaast krijg je ook heel wat ideeën en praktische tips inzake de (aan)leermogelijkheden van mensen met autisme op dit begripsniveau.
Spreker: Annemie Mertens

 

Metaforen
De meeste theorieën over autisme benadrukken wat mensen met autisme niet kunnen of moeilijk vinden. Dat vertaalt zich vaak in een eerder educatieve benadering van hun psychologische begeleiding. Wat ze niet kunnen of moeilijk vinden, willenwe ze leren, uitleggen of verhelderen. In deze lezing maken we de omgekeerde beweging. We stellen ons de vraag linkedinwat er zou gebeuren mochten we meer aan kunnen sluiten bij de beleving van mensen met autisme. We onderzoeken of beeldende en metaforische taal mensen met autisme kan helpen ons iets uit te leggen over hoe zij 'hun' autisme, zichzelf, hun worstelingen of hun krachten beleven. Vervolgens verkennen we hoe die beelden en metaforen anders vorm kunnen geven aan onze begeleiding.
Sprekers: Thomas Fondelli en Luc Van den Berge

 
Werkt dit dagschema nu wel?
Een dagschema of tijdslijn opstarten doen we vanuit specifiek onderzoek, denk aan een ComVoor. Maar ook als we ons baseren op een degelijk onderzoek blijft het risico op over- of onderschatting bestaan. Hoe kunnen we evalueren of wat we aanbieden ook écht werkt? Vertrekkend vanuit de doelstellingen die we willen bereiken, kijken we naar specifieke manieren om de kwaliteit van een dagschema te beoordelen en leer je hoe je het kan bijsturen indien nodig.
Spreker: Steven Degrieck
 
 
10 tips voor een goede autismedeskundige werking op school
Een autismevriendelijke werking op school uitbouwen is niet evident. We weten vaak wel wat nodig is, maar de realiteit lijkt daar een stokje voor te steken. Hoe gaan we hier als directie of beleidsmedewerkers mee om? Naast het vinden van kwaliteitsvol en vooral enthousiast personeel, zijn er nog tal van andere factoren die kunnen bijdragen tot het creëren van een autismevriendelijke schoolomgeving. 
Spreker: Annemie Mertens
 
 
Voor mensen met autisme is een sociaal leven uitbouwen soms een grote uitdaging. Autisme in combinatie met een mentale en/of een fysische beperking maakt het verkrijgen van een sociaal netwerk nog wat moeilijker maar zeker niet onmogelijk. Tijdens deze plenaire sessie gaan we dieper in op een mogelijke aanpak gebaseerd op de AutismeCentraalMethodiek. We bespreken de aanpak aan de hand van een zeer concreet voorbeeld. Je krijgt een "handleiding" mee naar huis om aan de slag te gaan met de verkregen informatie voor jezelf of voor iemand de je begeleidt.
Spreker: Ilse Van den Eede
 
 
Dieren inzetten in de begeleiding van mensen met autisme. Hoe autismevriendelijk is mijn project? (geen hand-outs)
De laatste jaren duikt een brede waaier aan initiatieven op waarbij dieren worden ingezet in de ondersteuning van mensen met autisme. Velen beginnen vol enthousiasme aan zo’n project, maar zitten tegelijk ook met heel wat vragen. Want hoe kan je er nu voor zorgen dat je project zo goed mogelijk afgestemd is op de noden van iemand met autisme? Tijdens deze intervisie willen we jouw vragen een platform geven. We bespreken jouw project of initiatief aan de hand van de AutismeCentraalMethodiek zodat je het met hernieuwde inspiratie verder kan uitbouwen of aanpassen.
Sprekers: Delphine Callewaert en Linsay Neyens
 
 
Wat kan je als ouder doen na de diagnose?
Als je kind de diagnose autisme krijgt, wil je als ouder graag meteen de juiste ondersteuning bieden. Je kan hulp inschakelen van een thuisbegeleidingsdienst, een oudervereniging of privévoorzieningen. Alleen is het daar soms lang wachten. Wat kan je al doen tijdens die wachttijd? Hoe ga je aan de slag en wat doe je beter niet? Tijdens deze workshop zetten we richtlijnen uit en krijg je praktische tips.
Spreker: Veerle Vantorre