Medewerkers

EDUCATIEF
Annemie Mertens
Bieke Lambrechts
Delphine Callewaert
Evy Van Hijfte
Kobe Vanroy
Peter Vermeulen
Steven Degrieck
Sylvie Carette
Veerle Vantorre
 

LOGISTIEK
Chantal Boone
Ingrid De Brabandt
Linda Geldhof
Nancy Diels
Sylvia Van der Hauwaert
 

 

FREELANCE
Annelies Truyens
Chris Lauwers
Evi Mestdagh
Jef Suykerbuyk
Joke Huybrechts
Kim De Wolf
Lidewei Beel
Pieter Remmerie
Stijn Baumers
Stien Peeters
Theo Riddersma
Thomas Fondelli
Veronique Vandevoorde

DIRECTIEDUO
Jos Valkenborg en Steven Degrieck

COÖRDINATIE LOGISTIEK
Det Dekeukeleire

 

 


 


Annemie Mertens, educatief medewerkster bij (praktijkgerichte) opleidingen, workshops in binnen- en buitenland. Opleiding: Gegradueerde in de orthopedagogie. Deeltijds auticoördinator binnen een school voor kinderen met autisme en een ernstig verstandelijke beperking tot normale begaafdheid.

 

Bieke Lambrechts, ouder-professioneel (ouder van 2 kinderen met autisme). Beantwoordt bij Autisme Centraal info-vragen rond autisme en is verantwoordelijk voor het documentatiecentrum.

 

Chantal Boone, logistiek medewerkster, o.a.telefoononthaal, facturatie en inschrijvingen.

 

Det Dekeukeleire, logistiek coördinator van Autisme Centraal.
Vormingsmedewerkster in het kader van psycho-educatie aan volwassenen met autisme.

Delphine Callewaert, freelance medewerkster van Autisme Centraal in binnen- en buitenland (theoretische en praktische cursussen omtrent autisme).
Vormingsmedewerker in het kader van psycho-educatie aan volwassenen met een autisme.
Opleiding: orthopedagoog.

Ingrid De Brabandt, logistiek medewerkster o.a.verzending boekbestellingen en creatieve ondersteuning cursussen.

 

 

Evy Van Hijfte, Vormings- en cultureel medewerker in het kader van psycho-educatie aan volwassenen met autisme.
Opleiding: Pedagogie van het Jonge Kind

 

 

Jos Valkenborg, directeur Autisme Centraal. Opleiding: lic. in de logopedie.

 

Kobe Vanroy, educatief medewerker van Autisme Centraal in binnen-; en buitenland (theoretische en praktische cursussen omtrent autisme). Met ervaring als leerkracht en leerlingbegeleider van normaalbegaafde jongeren met autisme in het buitengewoon/speciaal onderwijs.Opleiding: leerkracht secundair/voortgezet onderwijs, aanvullend postgraduaat; educatieve benadering van mensen met autisme.

 

Linda Geldhof, logistiek medewerkster o.a.boekhouding en facturatie.  

Nancy Diels, logistiek medewerkster o.a. facturatie en inschrijvingen.  

Peter Vermeulen, educatief medewerker van Autisme Centraal in binnen- en buitenland (theoretische en praktische cursussen omtrent autisme). Hoofdredacteur van het tijdschrift 'Sterk! in autisme'. Auteur van heel wat publicaties omtrent autisme (Dit is de titel, Brein bedriegt, Ik ben speciaal,  Autisme als Contextblindheid,...). Opleiding: pedagoog; doctoraat omtrent de diagnostiek bij normaal begaafde personen met autisme (Universiteit Leiden).  

Steven Degrieck, educatief medewerker van Autisme Centraal in binnen- en buitenland (theoretische en praktische cursussen omtrent autisme). Gespecialiseerd in opzetten van onderzoekssituaties met mensen met autisme. Auteur van verschillende boeken omtrent autisme (Denk en doe, Werk maken vrije tijd, Autisme in de leefgroep, Autisme en tijdsbesef,...). Opleiding: orthopedagoog.   

Sylvie Carette, educatief medewerkster van Autisme Centraal in binnen –en buitenland (theoretische en praktische cursussen omtrent autisme). Deeltijds werkzaam als zelfstandig psycholoog. Opleiding: psycholoog.  

Sylvia Van der Hauwaert, logistiek medewerkster o.a. vormgeving en website. Opleiding: Beeldende kunst.

 

Veerle Vantorre, educatief medewerkster van Autisme Centraal in binnen- en buitenland (theoretische en praktische cursussen omtrent autisme).
Opleiding: licentiate in de logopedie.
 

FREELANCE

 

 

Ann Dutroloigne, Freelance vormingsmedewerkster in het kader van psycho-educatie aan volwassenen met autisme.
Leerkracht in het buitengewoon lager onderwijs type 3/9 ( bijna 10 jaar) - West-Vlaming - enthousiaste, actieve vrijwilligster
 

Annelies Truyens, Freelance medewerker bij Autisme Centraal in het kader psycho-educatie aan volwassenen met autisme. Leerkracht lager onderwijs.  

Chris Lauwers, kreeg als moeder van een zoon met autisme een levenslang leercontract en vervolledigde deze ervaring met professionele cursussen en opleiding. Zij publiceerde twee autobiografische boeken. ‘Gebeten’ door autisme is zij intussen al 22 jaar actief in autismeland en schrijft zij zowat 10 jaar als vaste columniste voor het tijdschrift STERK IN AUTISME. Haar liefde voor literatuur en poëzie maakte dat zij een link begon te leggen tussen autisme in zowel fictie en in non-fictie, een thema waar zij momenteel lezingen over geeft.’  

Evi Mestdagh, Freelance medewerker bij Autisme Centraal voor de cursussen rond het schrijfprogramma Aap-Zee-Koe. Reeds tien jaar werkzaam als ergotherapeut in het CAR vzw Sint-Lievenspoort, Gent bij peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten met autisme en een (rand)normale begaafdheid.
Opleiding: Ergotherapie en postgraduaat autismespectrumstoornissen aan de Artevelde Hogeschool.
 

Jef Suykerbuyk, Freelance medewerker bij Autisme Centraal (praktische cursus omtrent het gebruik van spellen bij mensen met autisme). Begeleider in het Anker (vzw De Kade) bij jong volwassenen met autisme en verantwoordelijk voor Spel-o-teek Het Anker. Jef is ook medewerker van Vives Spellenarchief. Opleiding: gegradueerde in de orthopedagogie.  

Joke Huybrechts, Freelance vormingsmedewerkster bij Autisme Centraal in het kader van psycho-educatie aan volwassenen met autisme. Joke is verantwoordelijk voor de pedagogische opvolging van leerlingen en het coachen van leerkrachten binnen opleidingsvorm 1. Daarnaast ook zelfstandige orthopedagoog/auticoach. Constante bijscholing rond autisme en sociaal-emotioneel welzijn.

 

Kim De Wolf, Freelance medewerker bij Autisme Centraal in het kader van psycho-educatie aan volwassenen met autisme. Leerkracht in het buitengewoon onderwijs bij (rand)normaalbegaafde kinderen met autisme. Tewerkgesteld in De Leerexpert in Antwerpen. Opleiding: onderwijzer, allerlei bijscholingen rond autisme.  

Lidewei Beel, Freelance vormingsmedewerkster in het kader van psycho-educatie aan volwassenen met autisme.
Orthopedagoge in Sint Idesbald, een multifunctioneel centrum voor jongeren met autisme. Verantwoordelijk voor de pedagogische opvolging van leefgroepen en het coachen van leefgroepsteams. Ervaring met het geven van vormingen en intervisies.

 

Pieter Remmerie, Freelance vormingsmedewerker in het kader van psycho-educatie  aan volwassenen met autisme.
vader van 2 knappe dochters - werkt bij de Introwerking van Toegankelijk Vlaanderen - gelijkwaardige kansen voor iedereen - bourgondiër -  outside the box thinker - rijdt graag gras af.
 

Stien Peeters, Freelance vormingsmedewerkster in het kader van psycho-educatie aan volwassenen met autisme. mama van 2 dochters, directeur van een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een persoon met autisme. Opleiding: licentiaat orthopedagogiek.  

Stijn Baumers, Freelance vormingsmedewerker in het kader van psycho-educatie  aan volwassenen met autisme. Stijn werkte als architect aan een doctoraatsonderzoek rond autisme en het ontwerpen van ruimte, en is als vrijwilliger actief in het begeleiden en coachen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Op weekdagen is Stijn betrokken bij de organisatie van huisvesting voor studenten in Brussel.
 
 

Theo Riddersma, freelance educatief medewerker bij het Autisme Centraal Traject voor wat betreft de ontwikkeling en de praktische uitvoering van het ervaringsweekend en de intervisie. Werkzaam als ambulant begeleider in het voortgezet onderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs. Eigen praktijk waarin volwassen personen met autisme en mensen uit hun omgeving worden begeleid. Opleiding o.a.: PABO, School Video Interactie Begeleiding, Master Sen. Woonachtig en werkzaam in Zeeland (Nederland)

 

 

Thomas Fondelli, Freelance vormingsmedewerker van Autisme Centraal in  binnen- en buitenland.
Thomas is als psycholoog in het Zeepreventorium verbonden aan de leefgroepen van de baby's, peuters en kleuters met een chronische medische aandoening. Daarnaast werkt hij als psychotherapeut in een eigen praktijk. Hij is auteur van verschillende boeken: Autisme Ver-beeld-en,  'Autisme en eetproblemen' en co-auteur van het boekje 'Syndroom van Asperger, een antwoord op 101 vragen'.
 

Veronique Vandevoorde, verzorgt de cursus Autisme en werk bij Autisme Centraal.
Veronique is reeds 17 jaar in Het Anker tewerkgesteld, een voorziening in Brugge die ondermeer begeleiding biedt aan volwassen personen met autisme en een (rand)normale begaafdheid.
Sinds 8 jaar werkt ze er als jobcoach en begeleidt een 30-tal personen die op vrijwillige basis meewerken in diverse diensten, bedrijven en organisaties.