Wegwijzer U bent hier: Opleidingen » In Vlaanderen

Opleidingen - in Vlaanderen

Hoe kies je de juiste opleiding?

 

KIES DE JUISTE OPLEIDING

Onderstaande info maakt een gerichte keuze uit ons opleidingsaanbod mogelijk. Je kunt verschillende selecties maken in ons aanbod:

 • volledig overzicht van de opleidingen
 • volgens datum:  chronologisch kalenderoverzicht
 • volgens moeilijkheidsgraad
 • volgens doelgroep
 • volgens thema of onderwerp
 • volgens opzet


Moeilijkheidsgraad
Autisme Centraal maakt een onderscheid tussen instapopleidingen en vervolgopleidingen.
Bij een instapopleiding wordt geen voorkennis verwacht. We gaan vooral in op het autistisch denken en concreet communiceren.
Een vervolgopleiding is een verderzetting van een instapcursus en richt zich eerder op een specifiek thema. Bij een vervolgopleiding veronderstellen wij een zeer degelijke voorkennis rond autisme en autistisch denken. We durven dit eisen om herhaling te vermijden in opleidingen over een ander thema. De vermelding “voorkennis vereist” staat er dus niet voor niets!

Bij elke activiteit wordt afzonderlijk vermeld welke opleiding het betreft.
Dit wordt aangeduid met een cijfer in de rechter bovenhoek:

 • 1 = basiscursus
 • 2 = opleiding

Doelgroep
Het aanbod richt zich zowel naar mensen met een autismespectrumstoornis en hun familieleden, als naar dienstverleners, als naar een ruimer publiek. Telkens vermelden we wanneer een activiteit bedoeld is voor een specifieke doelgroep. Activiteiten specifiek voor mensen met autisme zijn niet opgenomen in dit aanbod. Mensen met autisme ontvangen een uitnodiging per activiteit.

Opzet
In bepaalde opleidingen ligt het accent vooral op het doorgeven van informatie, terwijl bij andere meer actieve deelname vereist wordt van de deelnemers zoals het stellen van vragen, inbrengen van praktijkervaringen, casusbesprekingen, oefeningen, groepswerk, discussies enz.
Op de legende hiernaast tonen we de verhouding tussen doorgeven van informatie door Autisme Centraal en  de eigen inbreng van de deelnemer tijdens een studiedag, cursus, workshop of praktijkmodule.
Praktijkmodules vormen een erg praktische opleiding in het leren omgaan met mensen met een autismespectrumstoornis. Ze duren telkens 5 dagen.

Nieuwe opleidingen
Nieuw uitgewerkte thema's worden in het algemeen overzicht van de opleidingen aangeduid met  . Je kunt de nieuwe opleidingen selecteren door een vinkje te plaatsen naast 'Toon enkel nieuwe opleidingen'.

Thema's
Onze opleidingen kun je ook selecteren volgens thema. Tik een onderwerp in het vakje trefwoord en klik daarna op 'Toon deze selectie'.
Om opleiding 'op maat' te bieden maken we regelmatig ook een onderscheid tussen autisme en (rand)normale intelligentie of autisme samengaand met een verstandelijke beperking.
Onder personen met een (rand)normale begaafdheid verstaan wij personen die over (de mogelijkheid tot) een functionele lees- schrijfvaardigheid beschikken.


 

Onze website werd herwerkt. Wanneer u toch een foutmelding krijgt bij het inschrijven horen we dat graag van u zodat we de site kunnen optimaliseren. Intussentijd kan u zich inschrijven door rechtstreeks te mailen naar info@autismecentraal.com


Raadpleeg de jaarkalender

 


Selecteer volgens:
Moeilijkheidsgraad
1 = Basiscursus: er wordt geen voorkennis verwacht.

2 = Opleiding: verderzetting van een basiscursus en richt zich op een specifiek thema. Degelijke voorkennis rond autisme en autistisch denken vereist.

3 = Feedback-opleiding: richt zich heel specifiek tot deelnemers die al een opleiding volgden.

Opzet

 Cursus

 Opleiding, Praktijkmodule

 Studiedag, lezing

 Workshop

Voor wie
Het aanbod richt zich zowel naar mensen met een autismespectrumstoornis en hun familieleden, als naar dienstverleners, als naar een ruimer publiek.

 Alle geïnteresseerden

 Dienstverleners

 Ouders

Toon enkel nieuwe opleidingen
Of zoek op trefwoord
Er worden enkel trefwoorden getoond die gekoppeld zijn aan één of meerdere opleidingen

 
Of zoek op locatie  
Of zoek in de titel

Details verbergen | Alle details tonen

Overzicht van je selectie (psychologische begeleiding)

1. Rouwverwerking Ouders + DienstverlenersWorkshopOpleiding

Mensen met autisme verwerken gebeurtenissen op een andere manier.

(Voor ons) kleine gebeurtenissen kunnen voor mensen met ASS de vorm van een trauma aannemen terwijl andere (voor ons ingrijpende) gebeurtenissen zoals het verlies van een ouder hen weinig lijken te raken.

We proberen dit vanuit hun autistisch denken te begrijpen en ideeën aan te reiken hoe je mensen met een ASS kunt begeleiden in een afscheid/rouwproces.

Daarnaast proberen we ook handvatten aan te reiken in het leren omgaan met trauma’s bij mensen met ASS vanuit een oplossingsgericht kader

Er is ruimte voor inbreng van casussen.

Begeleiding: Delphine Callewaert

Duurtijd: 2 dagen
Data: 19 en 20 mei 2015 te Gent, van 9u30 tot 16u
Prijs p.p.: € 180,00    (6de persoon gratis)
Kortingsprijs: € 162,00  (Plus!abonnees, studenten tot 25 jaar, personen met autisme en hun gezinsleden)
Voor wie: Ouders + Dienstverleners
Opzet: Workshop
Moeilijkheidsgraad: Opleiding
 
 
Print Print deze workshop

Trefwoord(en):  psychologische begeleiding   rouwverwerking  

 

2. GON: sociaal-emotionele problemen bij autisme, psycho-educatie en mentorschap DienstverlenersCursusOpleiding

Driedaagse opleiding

 • Wat zijn de emotionele en sociale problemen bij autisme? Hoe zoeken naar oplossingen voor deze problemen?
 • Wat betekent psycho-educatie bij leerlingen met autisme? De link met mentorschap.
 • Hoe het autisme uitleggen aan de leerling zelf en aan klasgenootjes? Werken met "Ik ben speciaal".
 • Een specifieke manier van communiceren: de Socrautische methode.

Begeleiding: Effy Vanspranghe

Duurtijd: 3 dagen
Data:
Prijs p.p.: € 270,00    (6de persoon gratis)
Kortingsprijs: € 243,00  (Plus!abonnees, studenten tot 25 jaar, personen met autisme en hun gezinsleden)
Voor wie: Dienstverleners
Opzet: Cursus
Moeilijkheidsgraad: Opleiding
 
 
Print Print deze workshop

Trefwoord(en):  psycho-educatie   gon   emoties   opvoeding   psychotherapie   relaties   ambulante begeleiding   psycho-educatie   psychologische begeleiding   sociaal functioneren  

 

3. Autisme en relaties Ouders + DienstverlenersCursusOpleiding

De motivatie om contacten met anderen uit te bouwen is bij veel mensen met autisme aanwezig.  Tegelijkertijd ontstaan er veel frustraties op vlak van relaties. Psycho-educatie over relaties kan mensen met autisme helpen om de complexe materie van vriendschaps- en andere relaties beter te begrijpen en er een weg in te vinden.
Deze workshop reikt handvatten aan voor wie jongeren en volwassenen met autisme wegwijs wil maken in de wereld van relaties. De workshop schetst mogelijkheden en beperkingen van psycho-educatie over relaties. Naar aanleiding van vele try-outs, die uitmondden in een “werkboek relaties”, stellen we  een aantal inhouden voor die essentieel bleken. Het gaat onder andere over het begrijpen van bedoelingen en effecten in relaties, het kennen van de eigen wensen, mogelijkheden en moeilijkheden inzake relaties.
Belangrijk: de workshop gaat over psycho-educatie over relaties en niet over de begeleiding van mensen met autisme die problemen hebben in relaties, en evenmin over partnerrelatietherapie.

Begeleiding: Sylvie Carette

Duurtijd: 1 dag
Data: 2 februari 2015 te Gent, van 9u30 tot 16u
Prijs p.p.: € 90,00    (6de persoon gratis)
Kortingsprijs: € 81,00  (Plus!abonnees, studenten tot 25 jaar, personen met autisme en hun gezinsleden)
Voor wie: Ouders + Dienstverleners
Opzet: Cursus
Moeilijkheidsgraad: Opleiding

Info Klik hier voor meer info.
 
 
Print Print deze workshop

Trefwoord(en):  psycho-educatie   gesprekstechniek   relaties   sociale cognitie   psychologische begeleiding  

 

4. SocraUtische gespreksmethode DienstverlenersWorkshopOpleiding

De SocraUtische methode is geen specifieke therapeutische methode maar een specifieke stijl van omgaan met mensen. Centraal in de methode is de omkering van de klassieke verhouding tussen leerling en leraar: het is niet de leerling die vragen stelt en de leraar die de antwoorden geeft, maar net andersom.
Deze methode slaat goed aan bij begaafde mensen met autisme. Het werken volgens de SocraUtische methode vergt echter enige kennis en oefening. Die biedt deze workshop: via praktische opdrachten leert u de methode kennen en toepassen in situaties bij mensen met autisme.

Begeleiding : Peter Vermeulen


Duurtijd: 2 dagen
Data: 15 en 16 januari 2015 te Gent, van 9u30 tot 16u
21 en 22 mei 2015 te Gent, van 9u30 tot 16u
Prijs p.p.: € 220,00    (6de persoon gratis)
Kortingsprijs: € 198,00  (Plus!abonnees, studenten tot 25 jaar, personen met autisme en hun gezinsleden)
Voor wie: Dienstverleners
Opzet: Workshop
Moeilijkheidsgraad: Opleiding

Info Klik hier voor meer info.
 
 
Print Print deze workshop

Trefwoord(en):  psycho-educatie   begeleiding - behandeling   communicatie   gesprekstechniek   socratische methode   psychologische begeleiding  

 

5. Psychologische begeleiding aan mensen met autisme Ouders + DienstverlenersCursusOpleiding

Psychologische begeleiding bij mensen met autisme wijkt af van de klassieke manier van psychotherapie, dit zowel in de relatieopbouw als in het gebruik van gesprekstechnieken.

Tijdens deze 2-daagse wordt duidelijkheid gegeven over de specifieke communicatiestijl die daarbij gehanteerd wordt. Bestaande gesprekstechnieken worden aangepast aan de eigen denk- en communicatiestijl van mensen met een autismespectrumstoornis.

Naast een ruime en concrete kaderstelling is er in deze cursus ruimte voor het inoefenen van bepaalde technieken. Illustraties zowel uit residentiële setting als uit ambulante zorg maken deel uit van deze cursus.

Begeleiding: Sylvie Carette

Duurtijd: 2 dagen
Data: 8 en 9 december 2014 te Gent, van 9u30 tot 16u
Prijs p.p.: € 180,00    (6de persoon gratis)
Kortingsprijs: € 162,00  (Plus!abonnees, studenten tot 25 jaar, personen met autisme en hun gezinsleden)
Voor wie: Ouders + Dienstverleners
Opzet: Cursus
Moeilijkheidsgraad: Opleiding

Info Klik hier voor meer info.
 
 
Print Print deze workshop

Trefwoord(en):  psychologische begeleiding   gesprekstechniek   psycho-educatie