Myriam Crommelinck houdt de cijfers in de gaten, betaalt de facturen, dient aangiften in, stelt de jaarrekeningen op, maakt dat de loon- en personeelsadministratie in orde is, … Kortom, ze doet heel wat meer dan gewoon de boekhouding bijhouden en dat laat zich voelen doorheen de hele organisatie.
Als een soort tegenwicht van het analytisch denken is ze creatief achter haar naaimachine en zet ze haar schouders onder het dankbare Kivuvu-project ten voordele van weeskinderen in Popo (Congo).

Download AutismeCentraalMethodiek