Aantal deelnemers: 12
Docent: Stefanie Rober

2 dagen live in Gent, 4 dagen online

Helpen jullie mee om mensen met autisme ook een plekje te geven binnen de psychiatrische hulpverlening (residentieel en ambulant)? Hoe kunnen we een werking die zich niet enkel specifiek op autisme richt, maar waar andere problematieken op de voorgrond staan, zoals eetstoornis, verslaving, depressie, …, autismevriendelijk maken.

Hoe begin je hieraan? We weten dat iedereen met autisme anders is. In deze opleiding vertrekken we vanuit een helder kader waar we rekening houden met het autistisch denken en waar eigenheid centraal staat. Het unieke, zesdaagse traject ‘Autismevriendelijke psychiatrische hulpverlening” geeft jou de stevige bagage die je nodig hebt om mensen met autisme verder op weg te helpen in een setting die niet specifiek autismegericht is.

Op basis van de AutismeCentraalMethodiek verken je in kleine groepjes met diepgang de mogelijkheden die jijzelf hebt en leer je struikelblokken preventief en curatief aan te pakken. Je leert er vanuit gedeelde ervaringen concrete aanpassingen door te voeren, maar ook out of the box te denken om te komen tot autismevriendelijkheid.

Doorheen de zes intensieve dagen krijg je verschillende verwerkingsopdrachten om meteen toe te passen in je setting of om binnen je team over na te denken. Welke aanpassingen kunnen we doorvoeren? Welke invloed zouden deze aanpassingen hebben op de anderen? Welke communicatiemiddelen gebruiken we? Welke aspecten verdienen nog wat denkwerk? Hoe kan je jezelf ook blijvend professionaliseren door een eerlijke (zelf)evaluatie?

Deze gecertificeerde opleiding staat open voor iedereen die in de psychiatrische hulpverlening (residentieel en ambulant) werkt en in aanraking komt met mensen met autisme. Zowel ervaren begeleiders/ ergotherapeuten/ … die wat meer autisme-expertise zoeken binnen hun setting, als mensen met weinig tot geen ervaring met autisme zijn welkom. Voorkennis van de AutismeCentraalMethodiek is niet noodzakelijk.

Een greep uit de inhouden:

 • Een stevig overzicht van de AutismeCentraalMethodiek, gericht op de psychiatrische hulpverlening
 • Hoe behandelingen meer autismevriendelijk maken
 • Welk invloed hebben deze aanpassingen op anderen
 • Welk effect heeft iemand met autisme op een team
 • Tips rond hulpmiddelen, gesprekstechnieken, visualiseren…
 • Hoe te werk gaan in groepstherapie en in de individuele begeleiding
 • Wat met de transfers
 • Wat met de infrastructuur

(normaalbegaafdheid, alle leeftijdsdoelgroepen)

Het boek AUTISME CENTRAAL methodiek voor ouders en begeleiders zit in de prijs inbegrepen en wordt jullie toegestuurd een week voor de opleiding indien de factuur betaald is.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

 • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
 • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
 • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
 • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
 • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
 • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.
Download AutismeCentraalMethodiek