Aantal deelnemers: 16
Docent: Stefanie Rober

Werk jij met mensen en autisme en merk je op dat de meningen soms verdeeld zijn in het team? Dat er wel eens discussies ontstaan naar aanpak en er niet altijd aan hetzelfde touw getrokken wordt? Of dat het ene teamlid alleen maar goed kan doen en het andere helemaal niet voor de persoon met autisme? Voelt het soms zelfs aan als het team tegen elkaar opzetten? Hoe komt dit nu allemaal en wat kunnen wij als team doen?

In deze dagcursus gaan we hiermee aan de slag. We weten dat mensen met autisme een andere manier van waarnemen hebben en betekenis verlenen. Bijgevolg reageren zij anders op hun omgeving. Dit gedrag wordt soms als vreemd, onverwacht of ongepast ervaren. Regelmatig zien we (extreem) verschillend gedrag in diverse contexten. Dit kan leiden tot sterk uiteenlopende standpunten in het team. Dit kan een aanleiding zijn voor discussies, conflicten en processen van ‘splitting’ of polarisering. Vanuit inzicht in autistisch denken, kunnen we de impact van autisme op de omgeving begrijpen en op zoek gaan naar handvatten om hier tegengewicht aan te bieden. De focus ligt op ondersteuning op maat en het depersonaliseren van ‘moeilijk’ of extreem gedrag. Daarnaast gaan we ook aan de slag met verschillende methodes om je team aan het denken te zetten en op één lijn terug te krijgen.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.
Download AutismeCentraalMethodiek