Een gesloten boek. Herwerkte uitgave.

 21,50

Autisme en emoties.

Eenmaal geopend bedoelt ‘Een gesloten boek’ een ‘blikopener’ te zijn voor de gevoelswereld van mensen met autisme. Met deze herziene editie probeert Peter Vermeulen het onderwerp emoties verder uit te diepen en meer inzicht te geven in de andere ‘beleving’ van mensen met autisme.
De auteur neemt de lezer mee op een rijk geïllustreerde tocht door de wereld van gevoelens en tracht ook inzicht te geven in de relatie tussen emotie en cognitie.

Peter Vermeulen heeft het in dit boek o. m. over gevoelens uiten, herkennen, begrijpen… En over mensen inzicht geven in hun autisme. Vernieuwde hoofdstukken over intimiteit en emotionele intelligentie.

Auteur: VERMEULEN Peter
Uitgever: Acco
185 blz, 303 gram

ISBN: 90-334-5909-4
Jaar: 2005