Impacttechnieken

 24,50

Enscenering als communicatie in de hulpverlening

Enscenering haalt cliënten uit hun vastgeroeste patronen. Het werken met rollen, scènes en objecten lokt nieuwe gesprekken en sterkere respons uit. De auteurs van dit sterke praktijkboek openen vanuit een eerlijke, authentieke houding een deur naar hun dagelijks werk met als doel de lezer mee te leiden in deze aanpak. “Als u na het lezen van dit boekje ook maar een fractie van die beïnvloeding aan den lijve zou ondervinden, zijn we volledig in ons opzet geslaagd,” aldus de auteurs. In deze herwerkte editie is een volledig nieuw hoofdstuk toegevoegd met voorbeelden en advies om enscenering te gebruiken in het werk met cliënten met autismespectrumstoornis.

Auteurs: CARETTE Sylvie, JANSEN Rianne, ROGIERS Roland, VAN DEN ABBEELE Dirk
Uitgever: Academia Press
188 blz, 420 gram

ISBN: 978 90 3822 591 3
Jaar: 2017