Jongeren met ASS gezocht voor deelname aan studie

Ik ben een doctoraatsonderzoekster binnen de Onderzoeksgroep voor Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie (KU Leuven) en doe onderzoek naar de fysieke activiteit en cardiorespiratoire fitheid bij jongeren (12-18 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onder supervisie van Prof. dr. Tine Van Damme, Prof. dr. Véronique Cornelissen en Prof. dr. Jean Steyaert.

De doelen van dit onderzoeksproject zijn:​

  • Het valideren van meetinstrumenten om fysieke activiteit en cardiorespiratoire fitheid bij jongeren met ASS adequaat te kunnen meten.
  • Onderzoeken welke factoren al dan niet een rol spelen bij de mate van fysieke activiteit bij jongeren met ASS. Dit met het oog op het vlotter kunnen identificeren van jongeren met ASS die een risico lopen om een inactieve levensstijl te ontwikkelen.
  • Onderzoeken welke belemmerende en helpende factoren jongeren met ASS zelf aangeven/ervaren in kader van hun deelname aan fysieke activiteit.​

Ik ben daarom op zoek naar jongeren (12-18 jaar) met ASS die graag zouden willen deelnemen aan dit onderzoek.

Anke Arkesteyn