Functioneel inrichten van de ruimte? Kijk naar wat wel werkt.

Heb jij een woonkamer die je opnieuw wil inrichten voor jouw zoon of dochter met autisme? Denk je eraan om het klaslokaal opnieuw vorm te geven? Of vraag je je af hoe je de leefgroep functioneler en duidelijker kan maken? Het zijn vragen die we vaak horen en ook dan trappen we vaak in de valkuil om onmiddellijk een aanpak te willen bedenken zonder eens een stapje terug te nemen en te observeren wat we nu al doen.

Helemaal in de oplossingsgerichte visie kijken we dan vooral naar wat wel al werkt: op welke plaatsen is het gedrag van de persoon met autisme het meest aangepast? Waar zien we het minst gedragsproblemen? Waar zien we het vaakst gewenst gedrag?

Om hier een overzicht van te krijgen, maak je best zelf eerst een tekening van de plattegrond van je ruimte. Daarna codeer je aan de hand van kleurcodes in welke mate je gepast gedrag ziet op die plek. Zo kan je een groene code gebruiken voor een plaats waar we altijd gepast gedrag zien, oranje voor een plek waar we soms gepast gedrag zien, maar niet altijd, en rood voor een plaats waar we altijd gedragsproblemen opmerken.

We nemen de groene plaatsen - de plekken met het meest gepast gedrag - als vertrekpunt en stellen ons hierbij een aantal vragen:

  • Welke functie heeft deze plek? (vrije tijd, werken, leren, eten…)
  • Is het duidelijk voor de persoon met autisme wat de functie is en wat de verwachtingen zijn?
  • Is het een plek waar ze zich vooral alleen bezighouden of met anderen?
  • Welke sensorische prikkels zijn er zoal aanwezig? Is het een prikkelarme of prikkelrijke plek?
  • Is het hoofddoel van de activiteit het beleven van plezier?
  • Op welke manier is de plek of de ruimte afgebakend? Is deze duidelijk afgebakend voor de persoon met autisme?
  • Waar bevindt de plek zich in de ruimte? Bevindt deze zich bijvoorbeeld dicht bij een vluchtweg of eerder in het midden van de ruimte?

Het antwoord op deze vragen kan je helpen om inzicht te verwerven in de reden waarom het gedrag van de persoon met autisme meer gepast is op die plek. Door te focussen op de plaatsen waar de persoon met autisme zich makkelijker gewenst gedraagt, kan dit ons een hint geven over hoe we andere plekken of ruimtes functioneler en duidelijker kunnen inrichten.

Wil je nog meer tips over het functioneel inrichten van de ruimte? Houd dan zeker ons tijdschrift in de gaten!