Productreeks Aap-zee-koe lezen: boek en werkbladen

aap-zee-koe

Kinderen met autisme leren lezen

Aap-zee-koe is een leesprogramma om kinderen met autisme te leren lezen.
De bestaande leesmethodes blijken niet altijd even geschikt voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Ze zijn te 'speels', vertrekken meestal van verhalen en zijn daardoor in bepaalde opzichten te abstract. Vaak zijn ook de bijhorende werkboekjes niet aangepast. Die aanpassing gebeurt met Aap-zee-koe, vanuit de praktijk door Hilde Cornelis en Ilse Van Beversluys. Aap-zee-koe is duidelijk, visueel gestructureerd, voorspelbaar en realistisch. Van bij de aanvang staat de essentie van het lezen centraal: een woord wordt geanalyseerd in zijn verschillende componenten, namelijk de letters, en deze worden weer samengevoegd tot een zinvol geheel: het woord. En het kind wordt gewezen op de betekenis van het woord dat het leest. Er werd geopteerd zoveel mogelijk met tekeningen te werken. Personen met autisme hebben nood aan het visualiseren van abstracte zaken, en wat is er abstracter dan onze gesproken of geschreven taal? Van in het begin wordt duidelijk gemaakt dat lezen te maken heeft met de realiteit: de woorden die je leest, verwijzen naar dingen uit de werkelijkheid. Het lezen wordt ook onmiddellijk functioneel gemaakt: je kan niet alleen iets zéggen, maar je kan het ook opschrijven zodat jij en anderen het altijd opnieuw kunnen lezen. Of omgekeerd: anderen schrijven iets neer en jij kan het nu of later lezen en begrijpen wat gevraagd of bedoeld wordt.

Auteurs: CORNELIS Hilde, VAN BEVERSLUYS Ilse
Uitgevers: Autisme Centraal, EPO
72 blz, 160 gram

ISBN: 978 94 6267 175 1
Jaar: 2019  

€ 25,00 aap-zee-koe
Kinderen met autisme leren lezen

Bestellen

Gratis  aap-zee-koe kinderen met autisme leren lezen werkbladen
Gratis na aankoop van het boek

Gratis werkbladen bij het boek

Werkboek en werkbladen

De werkbladen kan u downloaden na aankoop van deze handleiding; de code voor download wordt vermeld in het boekje.

Bestellen

€ 20,00  aap-zee-koe aanvullende module

Op basis van de eerste editie van 'aap zee koe: kinderen met autisme leren lezen' ontwikkelden leesbegeleiders van de Berkenboom, buitengewone basisschool in Sint-Niklaas nog veel meer werkbladen. Je kan de meer dan 1000 aanpasbare werkbladen als aanvullende module hier aankopen.

Bestellen

 

Terug naar het overzicht