Emotionele inschaling, nuttig bij normale begaafdheid?

De emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking staat al een tijdje in de kijker. Recente inzichten binnen zowel gedrags- als neurowetenschappen geven namelijk aan dat cognitie en emotie niet noodzakelijk evenredig ontwikkelen. Dit biedt veel nieuwe begeleidingsmogelijkheden rond de psychosociale problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Tot nu toe werd een verstandelijke beperking immers hoofdzakelijk gedefinieerd door het cognitief functioneren (IQ) en het aanpassingsgedrag te benoemen. Door de emotionele ontwikkeling (EQ) als bijkomende invalshoek te gebruiken, zijn er meer mogelijkheden in het begrijpen van de betekenis van gedrag, in de behandeling van gedrags- en psychische problemen en in de stimulatie van de psychosociale ontwikkeling van mensen met
een verstandelijke beperking.

Maar is deze invalshoek ook bruikbaar voor kinderen en jongeren met autisme en een normale cognitieve ontwikkeling?

Verschenen in het tijdschrift van AUTISME CENTRAAL in 2015 nr.1 en nr.2

7 blz.

Auteur: RONSSE Els
Uitgever: Autisme Centraal
© Els Ronsse - Autisme Centraal

Trefwoord(en): emoties   gedragsanalyse   leren   normale begaafdheid  


Jaar: 2015  

€ 2,95  

Bestellen

 

Terug naar het overzicht