Autismevriendelijkheid - Wat is het ?

Wat is het niet?

 • Een kwaliteitslabel.
 • Een beoordeling of evaluatie door Autisme Centraal.
 • Een blijvende garantie voor autismevriendelijkheid.

Wat is het wel?

 • Een intentieverklaring.
 • Een middel voor rechtstreeks contact tussen gebruiker/klant en organisatie/bedrijf.
 • Een middel om gesprekken over autisme te stimuleren, misverstanden over autisme recht te zetten en autisme beter bekend te maken bij het grote publiek.

 

Autismevriendelijk proberen zijn

Mensen met autisme denken anders dan mensen zonder autisme. Vooral in het leven van alledag leidt dat vaak tot wederzijds onbegrip. Wij snappen hen niet en zij snappen ons niet.
Door autisme bekender te maken bij het ruimere publiek, probeert Autisme Centraal duidelijk te maken dat we niet mogen afgaan op de ogenschijnlijke gelijke buitenkant. Autisme, een hersenstoornis, die niet aan de buitenkant te zien is, maar er wel voor zorgt dat mensen met autisme zich in onze, niet-autistische, ogen soms vreemd of anders gaan gedragen.

Het kan geen doel zijn dat verschil in denken en doen weg te werken. Wel om mensen aan te zetten er respect voor op te brengen en aan de hand van soms kleine aanpassingen de samenleving stukken makkelijker en duidelijker te maken voor mensen met autisme.

Vanuit ervaring met autisme ontwikkelde Autisme Centraal een filosofie en concrete handvaten om mensen die over weinig symbolische munten beschikken toch te laten deelnemen aan het door mensen opgebouwde universum van betekenissen. Als mensen concreter communiceren worden misverstanden vermeden en groeit wederzijds begrip.
Communiceer concreet en help zo mee de communicatieve armoede in onze samenleving te bestrijden.

 

Enkele voorbeelden van autismevriendelijkheid

 • Aangepaste communicatie in uw winkel of warenhuis; 
 • Visuele communicatie in de bibliotheek, videotheek;
 • Theatervoorstelling over autisme;
 • Concrete communicatie en autismevriendelijkheid op uw studiedag, beurs;
 • Aangepaste reizen en vakanties voor mensen met autisme;
 • Autismevriendelijk maken van uw publicaties, folders, website;
 • Aangepast onthaal, bv. ziekenhuis, ziekenfonds, gemeentehuis, politiebureaus...
 • Autismevriendelijke Vrijetijdsprojecten (integratiekamp, jeugdbeweging, speelplein)
 • Aangepaste tewerkstelling (aanpassing van de werkplaats, interimburo, opleidingen)

Project 'autismevriendelijkheid'

Na bevraging van mensen met autisme maakten we het project autismevriendelijkheid bekend op de persconferentie (23-03-05) samen met Kim Gevaert, onze meter.
Heel wat mensen hebben intussen de stap gezet om het autismevriendelijk logo aan te vragen. Tot onze blijdschap zien we dat we een breed publiek bereiken. Naast heel wat respons van organisaties die werken met en voor mensen met een handicap en scholen lager en secundair onderwijs kregen we ook aanvragen van onder andere gemeentelijke bibliotheken, winkeliers, lokale politiebureaus... Het is tot die mensen in het bijzonder dat het project 'autismevriendelijkheid' zich richt.

Er is een verschil tussen 'autismevriendelijkheid' zijn en 'autismedeskundigheid'.

Stickers met het 'logo autismevriendelijkheid'

Alle aanvragers die de intentieverklaring ondertekenen en aangeven welke aanpassingen ze zullen uitvoeren, ontvangen de sticker met het 'autismevriendelijk' logo. De sticker staat symbool voor het engagement van de aanvrager. Stickers zullen zowel binnen als buiten kunnen worden gekleefd. Ze zijn in ieder geval weer- en lichtbestendig.
De lijst van logohouders vind je op deze website. De lijst met de inspanningen die de logohouder zal doen om zijn 'omgeving' autismevriendelijker te maken, zal bij de logohouder zelf ingezien kunnen worden.

Advies en ondersteuning bij projecten

Initiatiefnemers van autismevriendelijke projecten kunnen terecht bij Autisme Centraal voor advies bij opstart van hun project. We hebben het hier over sociaal-culturele projecten.

Initiatiefnemers die beroepshalve ook met mensen met autisme werken (scholen, MPI, CLB, Gon) kunnen terecht in onze vormingen op maat en cursussen.

fiogf49gjkf05