Opleidingen - Veelgestelde vragen

CORONA MAATREGELEN

Vanaf september herneemt Autisme Centraal de cursussen in onze lokalen in het Groot Begijnhof. Naar aanleiding van de coronacrisis nemen we volgende maatregelen zodat cursisten op een veilige manier aan de cursus kunnen deelnemen:

 • Autisme Centraal werkt tijdens de cursussen met plexiwanden om alle deelnemers optimaal te beschermen.
 • Er is een heus circulatieplan
 • Ontsmettingsmiddel zal voorzien zijn aan de ingang en op verschillende plaatsen in het gebouw (cursuslokaal, lunchruimte, gangen, toiletten)
 • De lokalen worden na elke vormingsdag gereinigd met ontsmettingsmiddel, dit geldt eveneens voor gebruikte materialen
 • Het lokaal wordt tijdens de pauzes verlucht, er is de mogelijkheid om tijdens de pauzes in de tuin te vertoeven 

Wat verwachten we van de cursisten?

 • Pas steeds de algemene regels toe: hou 1.5m afstand en was of ontsmet regelmatig de handen.
 • Draag mondmasker wanneer je in het lokaal of de gangen rondloopt.
 • Volg het circulatiepla: de pijlen in het gebouw nauwkeurig volgen. 
 • Breng eigen lunch mee.
 • Bij ziekte blijf je thuis.
 • Indien je ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit gelieve dit ons te melden.

WAT MOET U WETEN OVER ONS VORMINGSAANBOD

Een inschrijving is niet vrijblijvend, maar een contract met wederzijdse verplichtingen. Het houdt ook een engagement in. Voor Autisme Centraal is dat een engagement t.a.v. de deelnemer om kwalitatief hoogstaande opleiding te bieden. Voor de deelnemer is dat een engagement t.a.v. de doelgroep.

Telkens wanneer wij het in dit vormingsaanbod over autisme hebben, verwijzen we naar het hele spectrum.

ANNULATIES

 • Annuleren moet steeds schriftelijk gebeuren (mail, brief of fax) tav Autisme Centraal
 • Annuleren van een inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van een activiteit. Voor een annulatie wordt altijd een administratieve kost van € 20,00 aangerekend. Bij annulaties minder dan 2 weken (datum van verzending telt) voor aanvang van een activiteit wordt de volledige deelnemingsprijs aangerekend.
 • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
 • Beëindiging van de inschrijving met aanspraak op terugbetaling (excl. annulatiekost) kan alleen in geval van ziekte of bijzondere omstandigheden. Deze worden schriftelijk medegedeeld aan Autisme Centraal, met inbegrip van bewijsmateriaal (doktersattest e.d.). Dit is ter beoordeling van het directieteam van Autisme Centraal.
 • Een inschrijving is gekoppeld aan een datum en kan niet worden verschoven naar een opleiding van een latere datum met een zelfde thema.
 • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
 • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket; hotelreservatie; kinderopvang etc.) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.