Opleidingen - Autisme Centraal Traject Nederland

Pervasieve post-hbo-opleiding

Het AutismeCentraalTraject (ACT) is een eenjarige opleiding tot expert in autistisch denken en de AutismeCentraalMethodiek. Ze is bedoeld voor professionelen werkzaam in de zorg of het onderwijs (voor alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus) en overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk. Voor alle geïnteresseerden biedt het AutismeCentraalTraject een uitdaging van het hoogste niveau. Deze pervasieve post-hbo-opleiding linkt een stevige portie kennis aan jouw eigen praktijk.
Onze unieke module in de wereld van autismeopleidingen stopt niet bij de deuren van een hoorcollege. Zo staan er onder andere intensieve werkopdrachten en een ervaringstweedaagse met mensen met autisme op het programma. Voor ACT19 gaat dit volledig online door. Voor ACT20 gaat deze tweedaagse door in Gent.


Unieke module

Je kennis wordt omgezet in vaardigheid. Tijdens deze opleiding evolueert een cursist met een interesse voor autisme tot een expert in de AutismeCentraalMethodiek.

  • Leert je autisme van binnenuit begrijpen
  • Scherpt je kennis van autistisch denken
  • Maakt je vaardig in concrete communicatie, zowel verbaal als visueel
  • Helpt je kennis om te zetten in praktisch handelen
  • Sluit aan bij je eigen praktijk
  • Laat je ervaringen delen door supervisie

Data

Door de gekende omstandigheden is onze langlopende opleiding, het AutismeCentraalTraject, ook digitaal gegaan. Omwille van de positieve feedback van de deelnemers en grote interesse plannen we een tweede digitale opleiding.  Dit traject (ACT19) zal volledig ONLINE doorgaan van april 2021 tot februari 2022. Dit traject is een volwaardig ACT-traject, met hetzelfde aanbod, dezelfde voorwaarden, hetzelfde diploma. ACT20 gaat door te Gouda van november 2021 tot juni 2022

Meer info

Inschrijven ACT19 - Digitaal

Inschrijven ACT20 - Gouda