Privacybeleid

Als je betrokken bent bij Autisme Centraal* (door deel te nemen aan onze activiteiten en acties, onze nieuwsbrief of tijdschrift te krijgen, een publicatie te ontlenen of aan te kopen) vertrouw je ons bepaalde persoonlijke gegevens toe. De veiligheid daarvan nemen we serieus. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR (General Data Protection Regulation), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. We zijn dan ook bezig ons gehele systeem aan te passen aan deze wetgeving.

Autisme Centraal  is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring nog andere vragen of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Zie adres onderaan.

Welke gegevens verzamelen we?

Autisme Centraal verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of dienst die we verstrekken.

  • Wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief, registreren we je e-mailadres.
  • Wanneer je een abonnement neemt op ons tijdschrift of een publicatie aankoopt, registreren we je naam, adres en telefoonnummer.
  • Wanneer je inschrijft voor een van onze activiteiten of acties of een publicatie ontleent, registreren we je naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

We houden geen  ‘gevoelige gegevens’ bij zoals bv. politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.

Voor deelnemers met autisme aan de brugactiviteiten worden, indien nodig,  wel medische gegevens bewaard zoals het gebruik van medicatie.

 

Wat doen we ermee?

Je contactgegevens gebruiken we voor administratieve doeleinden en om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren (vb. inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, adres om publicatie op te sturen).

 

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Je gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde database. Daar worden ze enkel bewaard voor de verwerking en opvolging. We bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is.

 

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Enkel onze vaste medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

 

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren of schrappen, kan dit steeds via een mail aan info@autismecentraal.com
 

 

AUTISME CENTRAAL, Dendermondsesteenweg 48 C, 9000 Gent

info@autismecentraal.com

 

 

Laatste aanpassing: 26 augustus 2021