Verantwoordelijken

Brugverantwoordelijke

 

Evy Van Hijfte

Evy is verantwoordelijk voor de brugactiviteiten voor volwassenen met autisme. Met veel passie organiseert zij o.a. sportdagen, kookcursussen, spelnamiddagen, creatieve workshops en theatercursussen. Haar werk is haar passie omdat ze een omgeving mag creëren waar mensen met autisme zichzelf mogen zijn en kunnen openbloeien.

 

Groepsverantwoordelijken

Annelies Truyens, Leerkracht lager onderwijs.  

Jasmien De Witte, is orthopedagoge in buitengewoon lager onderwijs en zorgcoördinator in een geïntegreerde werking voor kinderen met verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met autisme. Jasmien is verantwoordelijk voor de pedagogische opvolging en coaching van leerkrachten, begeleiders en therapeuten.
 

 

Joke Huybrechts, werkt als ondersteuner voor leerlingen met autisme, gedragsmoeilijkheden en/of type basisaanbod. Daarnaast is ze ook zelfstandige orthopedagoog/ auticoach. Ze is leergierig, een grenzenverlegger en een echte bezige bij.

 

Kim De Wolf, is leerkracht in het buitengewoon onderwijs bij (rand)normaalbegaafde kinderen met autisme en tewerkgesteld in 'De Leerexpert' in Antwerpen. Opleiding: onderwijzer, allerlei bijscholingen rond autisme.  

Lidewei Beel, is orthopedagoge in Sint Idesbald, een multifunctioneel centrum voor jongeren met autisme. Verantwoordelijk voor de pedagogische opvolging van leefgroepen en het coachen van leefgroepsteams. Ervaring met het geven van vormingen en intervisies.

 

Michiel Tyncke, werkt bij vzw Victor als thuisbegeleider voor adolescenten met autisme en als projectmedewerker bij de Liga Autisme Vlaanderen. Opleiding: Master Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent.

 

Mieke Tonnard, is leerkracht en ondersteuner vanuit het bijzonder onderwijs type 9. Ze begeleid dagelijks kinderen met autisme en tracht hen zo enthousiast mogelijk bij te staan. Constant bezig met bijscholing rond autisme en sociaal- emotioneel welzijn ( certificaat kindertalentenfluisteraar en 'teken je gesprek' coach)

 

Pieter Remmerie, is vader van 2 heel knappe dochters - werkt bij de eventwerking van Inter (gelijkwaardige kansen voor iedereen) - bourgondiër - outside the box thinker - rijdt graag gras af.

 

Stien Peeters, is mama van 2 dochters, directeur van een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een persoon met autisme, fan van lezen, haken, breien, gezelschapsspelen, appelsienen. Opleiding: licentiaat orthopedagogiek.  

Stijn Baumers, werkte als architect aan een doctoraatsonderzoek rond autisme en het ontwerpen van ruimte, en is als vrijwilliger actief in het begeleiden en coachen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Op weekdagen is Stijn betrokken bij de organisatie van huisvesting voor studenten in Brussel.