Autisme en goedgevoel - COLLEGE

Autisme Centraal College

De meeste studies van het welzijn van mensen met autisme hebben
vooral ingezoomd op het gebrek aan emotioneel welbevinden, i.e.
de mentale gezondheidsproblemen. Deze studies brachten een
verhoogd risico op mentale gezondheidsproblemen aan het licht,
met vooral een risico op depressie en angst-stoornissen. Maar wat
als we de kijker 180 graden zouden draaien en een meer positieve
insteek zouden nemen, waarbij de nadruk niet zozeer ligt op preventie
en aanpak van negatieve gevoelens maar op het bevorderen
van positieve gevoelens? Omdat, zoals Fredrickson en Joiner (2002)
aantoonden in hun onderzoek, positieve gevoelens een opwaartse
spiraal vormen naar emotioneel welzijn.
Met andere woorden: wat zou het betekenen als we, geheel in de
stijl van de positieve psychologie, in kaart zouden brengen wat
mensen met autisme een goed gevoel geeft? In deze lezing lichten
we een aantal strategieën toe die gericht zijn op het bevorderen van
goed gevoel en emotioneel welzijn bij
mensen met autisme.

Plenaire lezing max. 100 deelnemers

Begeleiding: Peter Vermeulen

Data: 11 maart 2020 te Dordrecht, van 19u tot 22u
   

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk, Deze cursus is voorbij.

Prijs p.p.:    68,00    (6de persoon gratis)
Kortingsprijs:  61,00  (Plus!abonnees, studenten tot 25 jaar, personen met autisme en hun gezinsleden)