Aantal deelnemers: 16
Docent: Rianne Jansen

NIEUWE DATA BINNENKORT OP ONZE SITE: Opnieuw de beurt aan Veenendaal voorjaar 2024

In deze zesdaagse cursus leer je om mensen met autisme te bevragen naar zaken die voor hen het leven waardevol maken. Verder onderzoek je hoe je hen kunt helpen om een koers uit te stippelen richting zo’n waardevol leven en wat je kunt doen om de bereidheid bij hen én bij jezelf als begeleider nog verder te vergroten.

Hierbij maken we gebruik van de inzichten van de zes zuilen uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), die we met behulp van de AutismeCentraalMethodiek autismevriendelijk leren toepassen.

In de eerste twee cursusdagen leer je om onderscheidingsvermogen te trainen en krijg je zicht op de functie van zowel alledaagse als existentiële zingeving in het leven van mensen met autisme en kunt zo het onderscheid tussen de zorgvraag (hulpvraag) en de bereidheidsvraag beter plaatsen. Door de theorie van de RFT (Rational Frame Theory) te verduidelijken ontstaat nog meer begrip voor de autistische denkstijl en de contextblindheid bij mensen met autisme. Verder oefen je met de zuilen ‘Acceptatie’ en ‘Mindfulness’ die stressreducerend kunnen werken voor mensen met autisme en zorgen voor meer basisrust.

Bij de middelste twee cursusdagen zoom je in op het autistisch denken, met hierbij ook aandacht voor rumineren (dwangmatig piekeren) en uitstelgedrag wat hierbij vaak komt kijken. Je gaat flink oefenen met de zuil ‘Defusie’ waarbij je leert om gedachten niet zozeer te veranderen, maar om een andere relatie met gedachten te krijgen. Deze meer speelse relatie, heeft een relativerende uitwerking op mensen met autisme. Dit breid je uit naar de zuil ‘Zelf als context’ waarbij het zelfbeeld en de relatie met het zelf van de persoon met autisme centraal staat. Hoe zou het zijn wanneer iemand zijn eigen identiteit kan relativeren? En wat doet dit met de stigmatisering die mensen met autisme ervaren?

Tot slot verken je in de laatste twee cursusdagen de nauw verwante zuilen ‘Waarden’ en ‘Toegewijde actie’. Hiermee kun je de praktische vertaalslag naar concrete actie in het dagelijkse leven zetten. Wat maakt het leven waardevol voor de mensen met autisme die je begeleidt en hoe leer je hen om hierop te focussen en het gedrag hierop aan te laten sluiten? Je oefent met het invullen van waardenlijsten en leert deze te vertalen naar concrete plannen van aanpak. Ook leer je werken met het keuzepuntmodel, zodat je flexibel kunt schakelen tussen de verschillende zuilen en aan kunt sluiten bij de eigenheid van de persoon met autisme. Je leert hoe je hen kunt helpen om zoveel mogelijk functionele invloed uit te oefenen en leert hen tegenslagen te verdragen wat helpt om de flexibiliteit te vergroten.

Tijdens de hele cursus is er volop aandacht voor het autismevriendelijk maken van de principes van ACT. Bijvoorbeeld door gebruik van concrete communicatie, het aanpassen van de volgorde van de zuilen (praktisch beginnen) en door te blijven onderzoeken hoe je kunt aansluiten op het autistische denken en de eigenheid van juist deze persoon met autisme die jij wilt ondersteunen in waardevol leven.

Er zijn huiswerkopdrachten tussen de cursusdagen.

Het boek AUTISME CENTRAAL methodiek voor ouders en begeleiders zit in de prijs inbegrepen en wordt jullie toegestuurd een week voor de opleiding indien de factuur betaald is.

Docent aan het woord:

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.