ANDERS OMGAAN MET AUTISME

Wie leeft of werkt met mensen met autisme komt elke dag wel datgene tegen dat autisme net zo boeiend maakt. Soms is dat omdat we samenwerken met mensen met autisme of omdat we hen begeleiden. Een andere keer merken we het aan de manier waarop mensen met autisme in het leven staan.
Veel van die kenmerken van autisme, passen in een gezin, een leefgroep, een klas of op een werkplek. Ander gedrag is dan weer veel moeilijker te plaatsen.
Vaak gaat het om wat we zien. Om het gedrag dat gesteld wordt. Om dingen die mensen met autisme wel of net niet doen. Om wat ze zeggen of om wat ze ons op een andere manier proberen duidelijk te maken.
Autisme Centraal is ervan overtuigd dat mensen met autisme ook hun plaats verdienen in onze maatschappij. Met hun eigen sterke kanten, maar ook met hun eigen moeilijkheden. Net zoals iedereen.

AUTISME IS GEEN GEDRAG

Heel wat begeleiders (ouders, leerkrachten, leefgroepbegeleiders, coaches…) hebben het moeilijk met autisme als er botsingen ontstaan tijdens het samenleven en -werken. Wanneer mensen met autisme opdrachten weigeren, niet willen meewerken, ogenschijnlijk niet communiceren of enkel ‘probleemgedrag’ vertonen.
Maar autisme is geen gedrag, of het nu gaat om passend of moeilijk.
Wat je wel of niet zegt en doet, wordt immers aangestuurd vanuit je denken. Ons brein helpt ons door alles wat we waarnemen te ontcijferen. Op die manier zullen we, bewust of onbewust, altijd denken voor we iets doen. En daar zit autisme: in het denken.
Denken blijft, in tegenstelling tot gedrag, onzichtbaar. Het gedrag dat we zien, is slechts het topje van de ijsberg. Onzichtbaar, onder het water ligt de oorzaak van gedrag. En daar ligt dus ook autisme.
Alleen maar reageren op gedrag (door het te bestraffen, te negeren of te belonen), heeft dan ook nooit veel zin.


  • Autistisch denken
  • Basisrust
  • Concrete Communicatie
  • Dubbelspoor
  • Eigenheid
  • Functionaliteit

6 FUNDAMENTEN VAN DE AUTISMECENTRAALMETHODIEK

De AutismeCentraalMethodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van de 6 kernbegrippen leer je om een autismevriendelijke school, leefgroep, thuis of werkomgeving te creëren.

De AutismeCentraalMethodiek is geen standaardpakket dat je zal zeggen wat je wel en niet kan doen. Het is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden, op magische wijze, uit de wereld zal helpen. Het is een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen. Autisme Centraal combineert de 6, onlosmakelijk verbonden, fundamenten die je inspireren om op een weldoordachte manier mensen met autisme te begeleiden. In elke omgeving, met alle leeftijden of verstandelijke niveaus.


AUTISMECENTRAALMETHODIEK,
EEN CONTROLEPANEEL VOOR CREATIEVE DENKERS

Hoewel de AutismeCentraalMethodiek geen kant-en-klaar actieplan is, bieden we je wel een duidelijk houvast. We maken gebruik van een controlepaneel zoals je dat misschien wel kent van een professionele dj.

Denk dan niet aan die man die tijdens een trouwfeest in de plaatselijke parochiezaal met een geweldige installatie aangesleurd komt, maar eigenlijk gewoon enkel een cd’tje in een lader stopt. Vergeet ook de dj’s die uitverkochte danstempels in vuur en vlam kunnen zetten, maar de avond zelf niet veel meer doen dan klakkeloos aan een knopje draaien om een vooraf opgenomen beat in gang te zetten. Dat zou immers betekenen dat je fundamenteel niets doet met je handelen.

Het uitgangspunt is dus niet: “Hoe kan ik het gedrag van iemand met autisme controleren om het precies naar mijn hand te zetten?”

Download meer details

EEN BEGRIJPELIJKE WERELD CREËREN VOOR MENSEN MET AUTISME

Het Autisme Centraal Controlepaneel is een stevig stukje zelfreflectie. Het paneel helpt je jouw aanpak en visie te monitoren. Je neemt controle over je doen en laten als begeleider of ouder van een uniek iemand met autisme.

Aan de hand van de maar liefst 52 knopjes en schuivers doet het paneel je nadenken: hoe kan ik de wereld begrijpelijk maken voor iemand met autisme?

Het Autisme Centraal Controlepaneel biedt jou een beeld van wat wel en niet goed werkt, maar geeft vooral ook inspiratie aan de mensen die je ondersteunt.

Zo willen we mensen met autisme ondersteunen om zelf controle te nemen op de mogelijkheden en valkuilen die ze elke dag ervaren.

MEER WETEN? KLIK HIER VOOR MEER INFO & DE CONTROLEPANELEN


Wat onze cursisten zeggen