Jos Valkenborg
Directeur
Leer meer
Rianne Jansen
Certified Autisme Centraal trainer
Leer meer
Gijs Tabak
Certified Autisme Centraal trainer
Leer meer
Delphine Callewaert
Freelance medewerker
Leer meer
Thomas Fondelli
Freelance medewerker
Leer meer
Els Ronsse
Freelance medewerker
Leer meer
Miriam Perrone
Freelance medewerker
Leer meer
Jef Suyckerbuyk
Freelance medewerker
Leer meer
Jessica Léonard
Freelance medewerker
Leer meer
Sabine van der Heijden
Freelance medewerker
Leer meer
Marthe Thuysbaert
Freelance medewerker
Leer meer
Stefaan Baeten
Freelance medewerker
Leer meer
Treesje Van den Bergen
Freelance medewerker
Leer meer
Manon Heyndrickx
Freelance medewerker
Leer meer
Ilse Van den Eede
Leer meer
Terug
Jos Valkenborg
Directeur

“Autisme staat al heel mijn leven Centraal”
Al 35 jaar is autisme de passie van Jos Valkenborg. Toen hij, na een lange praktijk- en docentencarrière, directeur van Autisme Centraal werd, was hij fier maar ook bevreesd. Ondertussen is hij heel tevreden over zijn internationaal TOPteam en is hij uitermate trots op onze samen ontwikkelde AutismeCentraalMethodiek.
Autisme staat voor hem centraal. Maar ook een goed glas, lekker eten, Netflix, Spotify, een goed gezelschap, zijn gezin en Jules zullen altijd hoog scoren.

Terug
Rianne Jansen
Certified Autisme Centraal trainer

“Omdat betekenisvol begeleiden een leerschool is”

Rianne Jansen is Certified Autisme Centraal Trainer en combineert dit met opleiding en begeleiding binnen haar eigen praktijk in Veenendaal.
Zij leeft en werkt onder andere vanuit Acceptance and Commitment Therapy (ACT), waarnaar zij onderzoek doet bij haar studie ‘Zorgethiek en Beleid’ aan de UvH te Utrecht.
Zij is tevens voorzitter van Stichting Op Eigen Tenen (ter bevordering van de emancipatie bij mensen met autisme) en lid van de Expertgroep Autisme en Vrouwen (EVA) van de NVA.
Haar eigen diagnose ervaart ze als een meerwaarde in haar werk.
Rianne is verder een echte levensgenieter en deelt haar liefde voor filosofie, kunst, literatuur, theater, natuur en lekker eten graag met vrienden en familie.

Terug
Gijs Tabak
Certified Autisme Centraal trainer

Een doel zonder plan is slechts een wens 

Als opleider deelt Gijs graag voorbeelden uit de praktijk om de deelnemers meer handvaten te geven over het autisme en zo de wereld stapje voor stapje autisme vriendelijker te maken. Het zien van de mogelijkheden en iemand helpen bij het zetten van de eerste stap is wat Gijs blijft uitdagen in zijn werk als ambulant begeleider.
Gijs heeft sociaal pedagogische hulpverlening gestudeerd in Amsterdam en werkt sinds 2014 met mensen met ASS. Hij heeft ervaring op woongroepen en is nog steeds werkzaam als ambulant begeleider. 

Terug
Delphine Callewaert
Freelance medewerker

“De hunker en de zoektocht naar basisrust.”
Delphine Callewaert focust zich op de sterktes en krachten van mensen als belangrijke invalshoek in haar werk.
De voorbije jaren gaf Delphine diverse opleidingen in binnen- en buitenland.
Ook observaties en consultaties in een breed scala aan voorzieningen maken deel uit van haar takenpakket. Tijdens deze observaties groeide haar expertise in de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking.
Sinds een aantal jaar verruimt ze haar ervaring in het begeleiden van mensen met autisme en een normale begaafdheid binnen haar eigen therapiepraktijk.
Ongeacht de setting keert steeds één vraag terug: de hunker en de zoektocht naar basisrust.

Zelf vindt Delphine die basisrust terug al reizend, op ontdekking en met een camera in de hand.

Terug
Thomas Fondelli
Freelance medewerker

Thomas Fondelli is freelance vormingsmedewerker van Autisme Centraal in binnen- en buitenland. Thomas is als psycholoog in het Zeepreventorium verbonden aan de leefgroepen van de baby’s, peuters en kleuters met een chronische medische aandoening. Daarnaast werkt hij als psychotherapeut in een eigen praktijk.
Hij is auteur van verschillende boeken: ‘Autisme Ver-beeld-en’, ‘Autisme en eetproblemen’ en co-auteur van het boekje ‘Syndroom van Asperger, een antwoord op 101 vragen’.

Terug
Els Ronsse
Freelance medewerker
Terug
Miriam Perrone
Freelance medewerker

Miriam Perrone kreeg in 2011, op 31-jarige leeftijd, de diagnose Asperger. Mensen met Asperger hebben een autismespectrumprofiel.
Door middel van zelfstudie en professionele begeleiding leerde ze wat autisme kan zijn en kreeg ze inzicht in hoe een autistisch brein functioneert, en hoe het niét functioneert. Sinds 2014 geeft zij lezingen en vormingen over autisme in heel Vlaanderen. Zij specialiseerde zich verder in ASS en behaalde de professionele bachelor.

Terug
Jef Suyckerbuyk
Freelance medewerker

Jef Suykerbuyk studeerde orthopedagogie en is freelance medewerker bij Autisme Centraal. Hij staat mee in voor de praktische opleiding omtrent het gebruik van spellen bij mensen met autisme.
Daarnaast is hij ook nog begeleider in het Anker (vzw De Kade) bij jongvolwassenen met autisme en verantwoordelijke voor Spel-o-teek Het Anker. Jef is ook medewerker van Vives Spellenarchief.

Terug
Jessica Léonard
Freelance medewerker

Jessica Léonard is GZ-psycholoog, supervisor en opleider bij ROUTE Z11. Elke cliënt verdient zijn eigen therapie, want iedereen is uniek en weet zelf wat hem het beste past. Deze werkwijze pas ik na mijn studie als orthopedagoge in 2000 met veel plezier toe bij mensen met autisme, gezinnen en koppels. De ondergesneeuwde kwaliteiten naar boven halen zie ik als een missie in mijn werk. Teveel mensen met autisme hebben de wereld iets te bieden, als ze maar de kansen krijgen en benutten. Daarnaast inspireer ik graag professionals als opleider. Zorg, onderwijs en ook bedrijven, help ik om beter aan te sluiten bij wat mensen met autisme nodig hebben en kwaliteiten te benutten.

Terug
Sabine van der Heijden
Freelance medewerker

“Heb je haast, ga dan zitten”

In het gehaaste leven van alle dag zijn we geneigd om veel sneller te gaan, dan dat we kunnen. Dit geldt zeker als je werkt met mensen met autisme. Sabine is een voorstander voor het stil staan en om je heen te kijken en in de chaos te zoeken naar basisrust.

Sabine werkt ruimt 20 jaar met mensen met autisme en is inmiddels 10 jaar opleider. Tijdens de cursussen houdt Sabine een goede balans tussen luisteren, kijken en ervaren.  Door haar jarenlange ervaring als autismecoach maakt ze cursisten enthousiast met veel eigen voorbeelden. 

Zij creëert een leeromgeving waarin deelnemers zich vrij voelen om vragen te stellen en ervaringen te delen. Deelnemers aan haar workshops en cursussen worden aangemoedigd om actief deel te nemen en hun kennis in de praktijk te brengen.

Terug
Marthe Thuysbaert
Freelance medewerker

‘Elke mens is uniek. Bij mensen met autisme is dat niet anders.’

Marthe is werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige binnen een residentiële setting. Haar interesse in autisme is gegroeid door haar werk, waarbij ze als verpleegkundige hier dagelijks mee in aanraking komt. 

Een autismevriendelijke bril opzetten, is voor Marthe een must om deze mensen optimaal te kunnen begeleiden tijdens een psychiatrische opname. Zij deelt graag haar ervaring met anderen om een stapje dichter te komen bij een autismevriendelijke samenleving. 

In haar vrije tijd houdt ze er van om te draaien met klei, cultuur en natuur te ontdekken tijdens het reizen. Echter tijdens het koken komt Marthe helemaal tot rust.

Terug
Stefaan Baeten
Freelance medewerker

‘Verder kijken dan gedrag’ 

Stefaan is werkzaam als algemeen directeur in een psychiatrisch centrum. Zijn interesse in autisme is gegroeid vanuit zijn werk en zijn familiale betrokkenheid. Autisme draait niet om gedrag, het is vooral een unieke manier van waarnemen en betekenis verlenen. De wereld van hulpverlening begrijpelijker en autismevriendelijke maken en mensen met autisme helpen groeien in hun kracht en sterkte is voor Stefaan een boeiende uitdaging. 

Stefaan studeerde filosofie, seksuologie en rechten in Leuven en doctoreerde in Groningen. Hij houdt van eb en vloed, de waaiende wind en de golven van de zee en komt helemaal tot rust achter de piano.

Terug
Treesje Van den Bergen
Freelance medewerker

“Iedere persoon is uniek. Daarom is begeleiding maatwerk.”

Dagelijks komt Treesje Van den Bergen in contact met mensen met autisme. Niet alleen werkt ze als leerondersteuner in een leersteuncentrum, ze heeft ook haar eigen, thuispraktijk Kompas. Zo bouwde ze doorheen de jaren een hoop ervaring op in het begeleiden van jongeren en volwassenen met autisme. Ze is leerkracht van opleiding en volgde het postgraduaat Autisme aan de Arteveldehogeschool (i.s.m. Autisme Centraal). Treesje begeleidt mensen met autisme, maar ook hun omgeving, steeds vertrekkend vanuit het dubbelspoor:  ‘hoe kunnen we de omgeving autisme-vriendelijk maken en hoe kunnen we de personen met autisme vaardigheden aanleren.’

Terug
Manon Heyndrickx
Freelance medewerker

“Begrijpen – begrip – begrepen worden. 


Manon Heyndrickx gelooft er sterk in dat je pas autismevriendelijk kan werken als je goed zicht hebt op wat een autismespectrumstoornis kan betekenen voor de persoon die je ondersteunt. Zo creëer je begrip en voelen alle betrokkenen zich meer begrepen.  De autismecentraalmethodiek vormt een duidelijk en dankbaar kader om hiermee vervolgens aan de slag te gaan.  Vanuit haar ervaring in het werken met delinquenten met een verstandelijke beperking ziet ze ook de meerwaarde van deze methodiek bij het kijken naar probleemgedrag.
Manon is gediplomeerd in criminologie en (forensische) psychologie.
Ze begeleidt jullie graag bij deze boeiende individuele zoektocht.

Terug
Ilse Van den Eede

“Wat goed is voor autisme, is goed voor iedereen”

Ilse Van den Eede omarmt deze filosofie in haar werk. Als moeder van een zoontje met autisme en met een achtergrond in sociologie, heeft ze haar passie gevonden in het begeleiden van mensen in het autismespectrum en het bevorderen van begrip en acceptatie in de samenleving.

Met een postgraduaat in autisme van de Arteveldehogeschool en haar eigen coaching praktijk, het Wo-Coachingshuis, biedt Ilse een breed scala aan ondersteuning. Naast autismebegeleiding, biedt ze ook loopbaanbegeleiding, business coaching en life coaching aan. Ze streeft naar normalisatie van verschillen en promoot wederzijds begrip binnen neurodiverse teams met behulp van het dubbel empathisch model, door middel van teambegeleiding en het creëren van autisme-vriendelijke werkomgevingen: “De wonderbox journey”

Met haar toewijding en expertise zet Ilse zich in voor een inclusieve samenleving waarin de diversiteit van elk individu wordt erkend en gewaardeerd.