Autismevriendelijkheid - Aanvraagprocedure

Hoe werkt het logo concreet?

Iedereen kan bij Autisme Centraal het logo ‘autismevriendelijk proberen zijn’ aanvragen.
Dit project geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor aanvragers uit Vlaanderen is de informatie gratis.
Voor aanvragers uit Nederland: € 15 + € 5 port.

De aanvrager ontvangt :

  • een handleiding voor het verder verloop van de procedure;
  • een brochure over autisme met tips voor autismevriendelijkheid;
  • een intentieverklaring.

De aanvrager ondertekent, indien hij zich wenst te engageren, de intentieverklaring en geeft daarbij aan:

  • welke aanpassingen er zullen gebeuren om autismevriendelijker te proberen zijn;
  • hoe en waar mensen deze lijst van aanpassingen kunnen raadplegen.

Zodra Autisme Centraal de intentieverklaring ontvangt, krijgt de aanvrager het logo toegestuurd.

Autisme Centraal stelt een lijst op van wie het logo ontving en maakt die lijst bekend via haar website.

Zowel mensen mét als zonder autisme kunnen bij de organisaties, plaatsen of bedrijven met het logo 'hier probeert men autismevriendelijk te zijn', zicht krijgen op de inspanningen die men daar doet om autismevriendelijk te zijn. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat mensen met autisme vertellen dat ze autisme hebben.

Mail naar info@autismecentraal.com om het logo aan te vragen