Opzet

Ons aanbod is niet alleen divers wat de inhoud betreft, ook de opzet is gevarieerd. In bepaalde activiteiten ligt het accent vooral op het doorgeven van informatie, terwijl bij andere meer actieve deelname vereist wordt van de deelnemers zoals het stellen van vragen, inbrengen van praktijkervaringen, casusbesprekingen, oefeningen, groepswerk, discussies enz.
Alle deelnemers aan een cursus ontvangen een leerbewijs. Bij sommige (jaar)opleidingen kan je een certificaat, getuigschrift of diploma behalen.