Dag van de betrouwbare informatie

Een vraag over autisme? Maar waar vind je correcte informatie?
In de informatiemaatschappij waarin we leven, wordt informatie in overvloed en steeds sneller en sneller gecreëerd, verspreid, gebruikt en gemanipuleerd. Hoe betrouwbaar is die nog? 

Verlies de weg op het internet niet. Laat je helpen door mensen die de materie kennen, de tijd voor jou nemen en je betrouwbare informatie geven. Autisme Centraal en Vijftact helpen je: Actueel, wetenschappelijk, deskundig en persoonlijk. En dus betrouwbaar

Zaterdag 20 oktober 2018 roepen we uit tot de DAG VAN DE BETROUWBARE INFORMATIE. Op en rond die dag zetten we onze deuren voor je open. Kom langs, neem een kijkje, informeer je en laat je verwennen.

Feiten of Fabels?

Doe alvast nu de quiz en lees de antwoorden hieronder:

Wie autisme heeft, heeft dat altijd en overal
Feit

Autisme heb je inderdaad altijd en overal. Maar het gedrag is erg onderhevig aan stress. Wanneer iemand met autisme zich dus in een stressvolle situatie bevindt toont die mogelijks ander gedrag dan in een stressluwe situatie. Hoe zich dat uit, is bij elke persoon met autisme anders. Vaak komt het er op neer dat ze het meest zichzelf kunnen zijn in gekende of duidelijke situaties. In stress zien we soms erg passief gedrag of net erg ongepast of soms boos en geïrriteerd gedrag. Dit is persoonlijk en wisselend.

Met voldoende therapie geneest autisme
Fabel

Vermits autisme een ingewikkelde aandoening is gebaseerd op de hersenontwikkeling en hersenwerking, is het tot op heden niet mogelijk om van autisme te genezen. Wat wel kan is dat er door de juiste begeleiding een groot deel van de stress die vaak gepaard gaat met autisme wegvalt. En die stressvermindering zorgt er dan weer voor dat er mogelijks een gedragsverandering optreedt waardoor het lijkt alsof iemand een mildere vorm van autisme heeft. Dit is echter maar de buitenkant van autisme en betekent niet dat de andere hersenwerking plots verdwenen is. Laat je niet vangen!

Wie goed op zijn eten let, kan geen autisme krijgen
Fabel

Vermits je met autisme geboren wordt, is het moeilijk om autisme te vermijden via voeding. De verhalen rond beïnvloeding door voeding vinden hun oorsprong in het feit dat het exacte genetische mechanisme van autisme nog niet uitgeklaard is. Wetenschappers zijn volop zoekende naar wat de precieze oorzaak is van autisme, en dan is de piste van de voeding nooit ver weg. Het staat vast dat er een genetische oorzaak is die bij sommigen erfelijk is en bij anderen door toeval ontstaat. Omdat de wetenschap niet gelooft in toeval probeert men uit te pluizen wat dat toeval kan beïnvloeden.

Kinderen met autisme hebben al stress genoeg, je leert ze beter niets nieuws aan, want leren levert alleen maar meer stress op
Fabel

Dit is een grote misvatting: ‘We laten ze met rust want dat geeft rust’. Niets is minder waar. Mensen met autisme moeten net vaker vaardigheden expliciet aangeleerd krijgen. Hoe bruikbaarder het aangeleerde, hoe beter. Het is hierbij wel belangrijk dat het aanleren op een autismevriendelijke manier verloopt. Dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met hun specifieke denkstijl. Als de dingen expliciet, helder en concreet worden aangeleerd, geraak je al een heel eind. En hou bij het aanleren ook rekening met hun individuele niveau. Voor sommige zaken zal het kind op een hoger niveau zitten dan leeftijdsgenoten en voor andere op een lager niveau. 

Ken je een iemand met autisme dan ken je er één. Iedereen is anders, ook mensen met autisme
Feit

Het is een foute overtuiging dat alle mensen met autisme van computers houden of auto’s op een rijtje zetten. Of met hun handen wapperen. Of moeite hebben met oogcontact, of... Elke persoon met autisme is anders, het enige dat ze gemeen hebben is een andere hersenwerking die gevolgen heeft op hun denken en gedrag. Die verschillen in gedrag komt door de verscheidenheid aan genetische factoren die aan de basis van autisme ligt, door de verschillende ervaringen die ze opdoen, door verschil in begeleiding, een verschil in karakter, een verschil in cultuur en ga zo maar verder.

 

Een vraag over handicap? Over ADHD, doofheid of dovencultuur, niet-aangeboren hersenletsels of leven met een handicap? Klik op deze link en Vijftact helpt je betrouwbare informatie vinden!