Nog 107 dag(en)

Aantal deelnemers: 25
Docent: Thomas Fondelli

Deze cursus leert je hoe je aan mensen met autisme de diagnose kunt meedelen en uitleggen.

Je krijgt een beeld van hoe je te werk kunt gaan om een aanpak op maat te ontwikkelen aan de hand van vragen zoals:
– Waarom wil ik deze persoon iets uitleggen over autisme?
– Wat wil ik deze persoon kunnen uitleggen over autisme?
– Hoe kan ik deze persoon iets uitleggen over autisme waardoor het op een positieve manier beklijft?

Theoretische achtergronden, indicaties en tegenindicaties, valkuilen en verschillende creatieve werkvormen worden tijdens deze dag besproken.
Op het einde van de dag wordt stil gestaan bij hoe en wanneer de werkmap ‘Ik Ben Speciaal 2’ en het ‘Ik Ben Speciaal’-spel kunnen ingezet worden voor psycho-educatie

Doelpubliek: iedereen die interesse heeft in het onderwerp en werkt met kinderen, jongeren of volwassenen met autisme en een licht verstandelijke beperking tot en met (rand)normale begaafdheid.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.