Aantal deelnemers: 12
Docent: Gijs Tabak

Het AutismeBelevingsCircuit (ABC) van Autisme Centraal bestaat nu al meer dan 10 jaar en er werden tot nu al meer dan 400 kits AutismeBelevingsCircuit verkocht in Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Frankrijk, Zweden, Zuid-Afrika etc… Allemaal landen met (licht) verschillende culturen, gewoontes en zeker ook anders wat visie en aanpak van autisme betreft.

Toch zijn al onze klanten unaniem enthousiast en lovend over het “AutismeBelevingsCircuit” van Autisme Centraal. We weten best wel dat er heel wat imitaties van ons AutismeBelevingsCircuit bestaan en nog zullen ontstaan maar soms moet je durven en kunnen aanvaarden…“NEVER CHANGE A WINNING ABC”!

Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen.
Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven. Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?

Autisme Centraal wil je die unieke ervaring laten beleven.
Via tien korte opdrachten brengt dit ABCircuit je in de gevoelswereld van autisme.

Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid. De ABC-Kit kan aangekocht worden of je kan het AutismeBelevingsCircuit organiseren met begeleiding van één van onze ervaren docenten.

Wil je meer informatie over het aankopen van de kit? Mail dan naar info@autismecentraal.com

Wil je meer informatie over het organiseren van de workshop? Mail dan naar incompany@autismecentraal.com

SKJ geaccrediteerd (NL)

Korte impressie:

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.