Nog 108 dag(en)

Aantal deelnemers: 20

TRAJECT 25

HYBRIDE TRAJECT MET EEN AANGENAME MIX VAN LIVE/FYSIEK & ONLINE SESSIES

“Dit traject is wat waarde, inhoud, opzet en duur identiek aan het postgraduaat dat wij tot en met academiejaar 2023-2024 aanboden i.s.m. Arteveldehogeschool Gent.”

START: 7 NOVEMBER 2024
LESDAGEN OP DONDERDAGEN van 9u30 tot 16u tenzij anders aangegeven

Het AutismeCentraalTraject (ACT) biedt een intensief eenjarig programma om professionals in de zorg en het onderwijs te transformeren tot experts in autistisch denken en de AutismeCentraalMethodiek.

De AutismeCentraalMethodiek is de meest complete benadering die zich richt op het begrijpen van autisme vanuit het perspectief van de persoon met autisme zelf. Het biedt praktische strategieën en technieken om de communicatie en interactie met mensen met autisme te verbeteren, rekening houdend met hun eigenheid, specifieke behoeften en manier van denken. Met zijn focus op empowerment en begrip, helpt de AutismeCentraalMethodiek professionals en begeleiders om effectiever te werken met mensen met autisme en hun levenskwaliteit te verbeteren.

Het AutismeCentraalTraject is ontworpen voor diegenen die écht een positief verschil willen maken in het leven van mensen met autisme, ongeacht hun leeftijd of ontwikkelingsniveau.

Tijdens het traject wordt de kloof tussen theoretische kennis en praktische toepassing overbrugd, zodat je jouw expertise naar nieuwe hoogten kunt tillen. Naast het verkrijgen van de meest actuele theoretische inzichten, dagen we je uit om deze kennis direct toe te passen in je professionele praktijk, waardoor je impact binnen jouw werkveld direct vergroot.

Het programma omvat niet alleen inspirerende theoretische sessies, maar ook een unieke ervaringstweedaagse met mensen met autisme, boeiende lezingen en waardevolle supervisie, waarin je feedback krijgt op je functioneren aan de hand van eigen videomateriaal.

Daarnaast helpen intensieve werkopdrachten je om je vaardigheden te verfijnen en je inzichten te verdiepen. Het hoogtepunt is het creëren van je eigen persoonlijke toolkit. Je krijgt begeleiding om een product te ontwikkelen dat het leven van mensen met autisme blijvend verbetert.

Unieke module

Je kennis wordt onmiddellijk omgezet in bruikbare vaardigheden. Tijdens deze opleiding evolueert een cursist met een interesse voor autisme tot een expert in autisme en de AutismeCentraalMethodiek.

 • Je leert autisme van binnenuit begrijpen
 • Je scherpt je kennis van autistisch denken
 • Je bent vaardig in concrete communicatie, zowel verbaal als visueel
 • Je zet je kennis om in praktisch handelen
 • Je verbetert onmiddellijk je eigen praktijk
 • Je maakt een autismevriendelijke toolkit dat positieve invloed heeft op de begeleiding van mensen met autisme
 • Je leert reflecteren over je professioneel handelen

Mail ons voor meer info jos@autismecentraal.com

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor professionals* die:

 • Werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs en regelmatig te maken hebben met de begeleiding van personen met autisme;
 • Tenminste beschikken over een opleiding hbo (NL) of graduaat (VL) niveau op het gebied van gezondheid, onderwijs of hulpverlening. Kandidaten die hierover niet beschikken, maar vinden dat ze door werkervaring voldoende bagage hebben om de opleiding te volgen, kunnen een aanvraag indienen;
 • Werken met meerdere personen met autisme (ongeacht leeftijd of verstandelijk niveau), zodat je de opleiding kan gebruiken voor meerdere mensen met autisme; bij voorkeur is er binnen de structuur van de eigen instelling een orthopedagoog, psycholoog of gedragswetenschapper aanwezig die kan betrokken worden bij de handelingsplanning en uitvoering van de opdrachten welke voortkomen uit deze opleiding.
 • Gemotiveerd zijn om te willen starten met een leerproces waarin reflectie op de eigen beroepspraktijk in relatie tot het autistisch denken centraal staat.

Het aantal cursisten is beperkt tot maximaal 20 om maximale begeleiding te kunnen garanderen.
* “Dit traject is wat waarde, inhoud, opzet en duur identiek aan het postgraduaat dat wij tot en met academiejaar 2023-2024 aanboden i.s.m. Arteveldehogeschool Gent.”

Kostprijs 

Kostprijs: zonder kortingen: 3725,00€ (excl. BTW)
Kostprijs tot en met 7 juni: 3225,00€ (excl. BTW)
Kostprijs tussen 8 juni en 25 augustus: 3525,00€ (excl. BTW)
Meer info over mogelijke kortingen zie verderop

Inbegrepen in de kostprijs:

 • NIEUW: Samen met de deelnemers streeft Autisme Centraal naar een maximale en optimale verankering van de opgedane kennis en vaardigheden in de reële leef-/werkcontext van iedere cursist ook na het beëindigen van deze intensieve jaaropleiding. Daarom zitten er vanaf dit 25ste traject 3 uren IMPACT-supervisie (online), op te nemen binnen een jaar na de opleiding, inbegrepen in de kostprijs.
 • 6 opleidingsdagen
 • 4 verwerkingsdagen
 • 1 ervaringstweedaagse in samenwerking met mensen met autisme en docenten vanuit Autisme Centraal
 • 4 supervisiesessies
 • Enkele getuigenissen
 • Het boek “Autisme Centraal – Methodiek voor ouders en begeleiders” & een 2-tal andere publicaties
 • een Sessie “AutismeBelevingsCircuit”
 • Alle teksten en readers voor de opleiding in digitale vorm
 • Intensieve en persoonlijke begeleiding door het team van Autisme Centraal

Mogelijke kortingen
kortingen 2 & 4 zijn niet cumuleerbaar

Er zijn verschillende mogelijkheden welke door onze studenten ACT gebruikt worden om korting of een bijdrage te verkrijgen voor het volgen van het ACT traject:

 1. Vroege inschrijvers worden beloond. Vroege aanmelding zorgt voor een korting van € 500,00€. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer ten laatste op 7 juni 2024 inschrijft. Je betaalt dan € 3225,00(excl. BTW) i.p.v. € 3725,00€ (excl. BTW) voor het hele traject. Inschrijvers na 7 juni 2024 betalen tot 25 augustus 3525,00€ (excl. BTW).
 2. Tandemkorting: de tweede inschrijver krijgt 20% korting op de nettoprijs (eenzelfde factuur).
 3. Veel van onze studenten ACT werkzaam in het onderwijs en de zorg kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de werkgever.
 4. Ouders van iemand met een autismespectrumstoornis, mensen met een autismespectrumstoornis en deelnemers uit Vlaanderen krijgen 10% korting op de nettoprijs.
 5. Daarnaast voeren studenten ACT de studiekosten op als aftrekpost bij hun persoonlijke belastingaangifte welke voor 1 april moeten worden ingediend bij de belastingdienst. Informeer bij de belastingdienst naar de mogelijkheden en de voorwaarden hiervoor in jouw specifieke situatie.

Na je inschrijving via jos@autismecentraal.com bezorgen we je 2 bijkomende vragenlijsten. Je inschrijving wordt definitief nadat wij de ingevulde vragenlijsten van je ontvangen hebben.
Wacht met betalen tot je een factuur ontvangt.
 

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren moet steeds schriftelijk gebeuren (brief, mail of fax) t.a.v. Autisme Centraal.
Annuleren van een inschrijving kan tot kan tot 2 maanden voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10 % annulatiekosten.
Beëindiging van de inschrijving met aanspraak op terugbetaling (excl. annulatiekost) kan alleen in geval van ziekte of bijzondere omstandigheden. Deze worden schriftelijk medegedeeld aan Autisme Centraal, met inbegrip van bewijsmateriaal (doktersattest e.d.). Dit is ter beoordeling van de directie van Autisme Centraal.
Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling.

Erkenning

Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.
Deelnemers aan deze opleiding komen in aanmerking voor een diploma. www.cpion.nl (enkel voor Nederlandse deelnemers)
 
Deze opleiding is erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). https://skjeugd.nl/ (enkel voor Nederlandse deelnemers)

Hoor- en werkcolleges

 • Duidelijke PowerPoint presentaties
 • Sprekende voorbeelden, belevenissen, ervaringen
 • Groepsdiscussie en groepswerk
 • filmfragmenten
 • Actieve verwerkingsoefeningen

Ervaringsdagen

 • in vivo training = toepassen van het geleerde in reële situatie, onder supervisie van ervaren docenten
 • participerende observatie
 • groepsgesprek- en discussie
 • groepswerk
 • de cursist leert door middel van feedback van de mensen met autisme en de docenten

Supervisie

 • casestudy
 • filmmateriaal van de cursist
 • groepsgesprek en – discussie
 • begeleide supervisie
 • leerteams
 • critical friends

Thuiswerkopdrachten

Literatuur doornemen & verwerkingsopdrachten om kennis te vertalen naar eigen praktijk.

Beoordeling op basis van een:

 • kennisproef
 • attitudeproef
 • ‘ACT Toolkit’


Gedurende het traject werk je zelf een ‘ACT Toolkit’ uit.
Wat komt hier in :

 • lijst met praktische tips, verzameld tijdens het hele traject, die je essentieel lijken in het omgaan met mensen met autisme
 • literatuuropdrachten
 • reflectieverslagen bij verschillende delen van het traject
 • een uitgewerkt product in functie van je eigen praktijksituatie

Deze ‘ACT Toolkit’ wordt nagelezen door autismedeskundigen van Autisme Centraal.
Tijdens het traject volgt er systematisch meer en concrete info in verband met de precieze invulling en opmaak van de toolkit.

Planning:

LESDAGEN OP DONDERDAGEN van 9u30 tot 16u tenzij anders aangegeven

Theoriemodule

7 november 2024 Introductie & eerste lesdagdeel 9u30 tot 16u
Gentbrugge

14 november 2024 Lesdag 1
Gentbrugge

28 november 2024 Lesdag 2
Online

5 december 2024 Lesdag 3
Online

12 december 2024 Lesdag 4
Online

19 december 2024 Verwerkingsdag
Gentbrugge

Week van 6 januari 2025 Lesdag 6
Online

16 januari 2025 Kennistoets & Introductie ervaringstweedaagse

Praktijkmodule

31 januari2025 Ervaringsdag 1 (vrijdag): 9.00 tot 17u30

1 februari 2025 Ervaringsdag 2 (zaterdag): 9.00 tot 17u00

6 februari 2025 Feedback ervaringstweedaagse halve dag 9u30 tot 12u30

Supervisiemodule

13 februari 2025 Kennismaking / reflectie ervaringstweedaagse
Online

27 februari 2025 Supervisie
Online

6 maart 2025 Getuigenis: 9u30 tot 12u30
Online

13 maart 2025 Supervisie ochtend/VM of (Na)middag
Online

20 maart 2025 Getuigenis: 9u30 tot 12u30
Online

27 maart 2025 Supervisie: ochtend/VM of (Na)middag
Online

10 april 2025 Supervisie: ochtend/VM of (Na)middag
Online

17 april 2025 Getuigenis: 9u30 tot 12u30
Online

15 mei 2025 Supervisie: ochtend/VM of (Na)middag
Online

22 mei 2025 Verwerkingsdag
Gentbrugge

5 juni 2025 Reflectie supervisie / reflectie leerproces: 9u30 – 16u
Online

Afronding

26 juni 20 Presentatie Toolkit & diploma-uitreiking: 9u tot 17u
Gentbrugge