AutismeCentraal: Sterk! in autistisch denken

EVEN KENNISMAKEN
Autisme Centraal is een multidisciplinair team dat bestaat uit deskundige medewerkers uit de wereld van (ortho)pedagogie, psychologie, onderwijs, logopedie… Allen met heel wat jaren praktijkervaring op de teller. Ze zijn verbonden in hun overtuiging dat mensen met autisme een waardevolle plek verdienen in onze maatschappij. In hun wereldwijde lezingen, workshops, opleidingen en cursussen brengen ze een boodschap die de nadruk legt op het belang van het autistisch denken, het streven naar basisrust, de kracht van concrete communicatie, het werken aan de omgeving én met de mensen met autisme zelf, het maatwerk en de zinvolheid van aanpassingen en vaardigheden. Al deze principes bewijzen zich elke dag aan wie met mensen met autisme leeft of werkt.
Begrip voor autisme start bij autisme begrijpen. Daarom streeft het kennis- en ondersteuningscentrum Autisme Centraal al jaren naar een breed draagvlak van begrijpen, niet alleen bij professionelen, maar bij iedereen die geconfronteerd wordt met autisme of er simpelweg in geïnteresseerd is. Met een driedelige missie (informeren, inspireren en opleiden) streeft Autisme Centraal naar een autismevriendelijke samenleving!
 

Onze missie is de wereld autismevriendelijker te maken.

Dat doen we door te informeren, te inspireren en op te leiden.