AutismeCentraalTraject: Voor wie ?

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor professionals die:

  • Werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs en regelmatig te maken hebben met de begeleiding van personen met autisme;
  • Tenminste beschikken over een opleiding HBO niveau op het gebied van gezondheid, onderwijs of hulpverlening. Kandidaten die hierover niet beschikken, maar vinden dat ze door werkervaring voldoende bagage hebben om de opleiding te volgen, kunnen een aanvraag indienen;
  • Werken met mensen met autisme (ongeacht leeftijd of verstandelijk niveau);
  • Werken met meerdere personen met autisme, zodat de opleiding rendeert voor meerdere mensen met autisme; bij voorkeur is er binnen de structuur van de eigen instelling een orthopedagoog, psycholoog of gedragswetenschapper aanwezig die kan betrokken worden bij de handelingsplanning en uitvoering van de opdrachten welke voortkomen uit deze opleiding.
  • Gemotiveerd zijn om te willen starten met een leerproces waarin reflectie op de eigen beroepspraktijk in relatie tot het autistisch denken centraal staat.