Masterclass autisme 2018

Het was weer een fantastische en leerrijke week. Je kan van de sessies nog nagenieten door de hand-outs te downloaden. Dit doe je door op de titel van de sessie te klikken.

 Het ongekende zintuig: proprioceptie
Het proprioceptische oftewel bewegingszintuig speelt een zeer belangrijke rol zowel motorisch als emotioneel. Mensen met autisme vertonen vaak een andere prikkelverwerking, ook op dit zintuig. Dit kan veel van hun gedrag verklaren. Denk aan hyperactief gedrag, het niet kunnen doseren van kracht, onhandigheid, het opzoeken van fysieke begrenzingen, agressieve uitbarstingen maar evengoed emotionele schommelingen. Een beter inzicht in de werking van dit zintuig biedt niet alleen een beter begrijpen van dit gedrag maar biedt ons ook pistes om er iets aan te doen. In deze workshop maken we interventies rond dit zintuig concreet en autismevriendelijk.
Spreker: Steven Degrieck


Wat als hij door het lint gaat?
We proberen natuurlijk zoveel mogelijk preventief te werken bij gedragsproblemen, maar dat belet niet dat af en toe iemand met autisme helemaal door het lint gaat, of zoals ze ook wel zeggen, een ‘meltdown’ heeft. Vaak gaat dit gepaard met agressie en destructief gedrag. Wat kunnen we op zo’n moment best doen? En wat doen we beter niet? Een lezing vol praktische tips en concrete adviezen die je beter in staat stellen om om te gaan met deze heftige momenten.
Spreker: Steven Degrieck


Leren over vriendschap bij kinderen en jongeren met autisme
Hoe ervaren kinderen en jongeren met autisme vriendschap, wat is voor hen vriendschap? Welke moeilijkheden kunnen ze ervaren in het begrijpen van het vage en abstracte concept vriendschap? Wat leren we hieruit om voor hen te verduidelijken wat vriendschap is, welke soorten vrienden er bestaan, wat het verschil is tussen foute en goede vrienden, maar ook: hoe je door het leven kan met een minder typische invulling van vriendschap. We geven handvatten voor een autismevriendelijke educatie over vriendschap en illustreren die met concrete voorbeelden.

De werkbladen bij deze sessie kan je hier downloaden
Spreker: Peter Vermeulen


Tekenen tijdens gesprekken
Je weet hoe belangrijk visualiseren is, zelfs in gesprekken met goed begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Maar toen ze de tekentalenten uitdeelden, stond je blijkbaar achter in de rij of je vindt van jezelf dat je tekenkunsten op het niveau van een kleuter zijn blijven steken. En dus aarzel je om te tekenen tijdens gesprekken, uit vrees dat het ofwel onduidelijk, ofwel kinderachtig zal overkomen. Die vrees is grotendeels ongegrond. Iedereen kan immers tekenen en visualisaties hoeven geen esthetisch overdonderende kunstwerken te zijn om hun werk goed te doen. Tijdens deze workshop ga je al doende ontdekken dat je qua tekenen en visualiseren meer kan dan je denkt.
Tekenmateriaal meebrengen is een voorwaarde!
Spreker: Peter Vermeulen


Vertel ik het hem/haar of niet? De diagnose autisme meedelen aan kinderen (geen hand-outs)
Weten dat je autisme hebt, heeft zowel zijn voor- als nadelen. En dus is het niet altijd duidelijk of je kinderen nu wel of niet moet vertellen dat ze autisme hebben. Wat als ze het niet snappen? Of niet willen aannemen? Gaan ze het dan niet overal rond bazuinen? Hoe gaat de omgeving reageren? Wat als ze hun autisme als excuus gebruiken om te ontsnappen aan lastige en moeilijke activiteiten? En is er niet het risico op een negatief zelfbeeld of zelfs een depressie? Tijdens deze intervisie verkennen we in kleine groep en aan de hand van concrete kinderen de factoren die een rol spelen in het wel of niet meedelen van de diagnose en vooral hoe je hierover vertelt.
Er is een intervisiegroep voor ouders. En een tweede, aparte, voor professionals.
Spreker: Peter Vermeulen


Emotiemanagement voor/door mensen met autisme
De meeste mensen met autisme voelen heel sterk, maar zijn minder bij machte om dit te tonen of te herkennen bij anderen. Nog anderen kunnen het wel tonen, kunnen het zelfs amper wegsteken, maar hebben het dan weer heel moeilijk met het onder controle krijgen van deze emoties.
In een tiendelige module werd met tien volwassenen nagegaan welke emoties er allemaal waren, hoe je sommige kan herkennen en wat de elementen zijn die zorgen voor verbinding met anderen.
In deze workshop brengen we een paar inzichten die we hierin verkregen, tonen we het gebruikt materiaal en laten we je zelf even proberen.
Spreker: Els Ronsse


“Ik wil dood”
Hoe reageer je wanneer iemand met autisme een actieve of passieve doodswens uit?
Als hulpverlener of naaste wordt je er misschien door geraakt en wil je er liever niet over spreken.
 “Je zou de doodswens misschien nog versterken”, dit is een van de misvattingen die soms het écht luisteren in de weg zit.
Bij de mensen met autisme is een doodswens meestal geen échte doodswens, wél een nadrukkelijke wens tot verandering in hun leven. Vanuit het autistische denken zoeken we naar de betekenis van deze doodswens en herkaderen we dit naar een perspectief met mogelijkheden.
Kant en klare oplossingen zijn er niet, wel mogelijkheden om met bruikbare handvatten het gesprek aan te gaan op een autismevriendelijke manier. Hier gaan we met actieve werkvormen aan de slag.
Spreker: Jessica Leonard


Wat maakt een werkblad autismevriendelijk?
Een werkblad: een oefening op papier en dus sowieso autismevriendelijk? Of net niet? We nemen tijdens deze workshop heel wat werkbladen onder de loep en trachten met een autismevriendelijke blik de betere van de minder goede te scheiden. Neem zeker je eigen werkbladen mee.
Spreker: Annemie Mertens


Individuele begeleiding van kinderen met autisme - delen van good practices (geen hand-outs)
Het is niet altijd makkelijk om individuele begeleidingen van kinderen met autisme goed vorm te geven. Als jij met volgende vragen zit dan is deze workshop, met focus op het delen van good practices, iets voor jou.
Hoe kan ik zo’n sessie goed opbouwen? Hoe zit het met de verdeling denken-doen-praten? Hoe introduceer ik spel? Hoe leg ik de link tussen spel en realiteit? Hoe generaliseer ik wat we in de individuele begeleidingen geleerd hebben naar het echte leven? We vertrekken vanuit jullie ervaringen en vragen, omdat we ervan uitgaan dat iedereen een waardevolle inbreng kan leveren tot dit thema. We delen dus good practices en maken de link met de AutismeCentraalMethodiek.
Er wordt niet gefocust op specifieke behandelingen zoals logopedie, motoriek... Het doel is om uiteindelijk vanuit de groep tot 10 tips te komen die we meenemen naar huis.
Spreker: Delphine Callewaert


Uitstelgedrag bij mensen met autisme
We krijgen het toch heel vaak te horen van mensen met autisme. “Ik kom er maar niet toe om die taak te volbrengen.” “Het lukt me maar niet om het op tijd af te krijgen.” Hoe komt het toch dat veel mensen met autisme uitstelgedrag vertonen? Welke factoren liggen er aan de basis? En hoe gaan we er het beste mee om?
We belichten een aantal van deze factoren en tips om dit aan te pakken in een interactieve workshop. We vertrekken in eerste instantie vanuit een aantal gegeven casussen en brainstormen erna hoe we met jullie casussen best aan de slag kunnen gaan. Must: breng je eigen casus mee waarrond je wil werken.
Spreker: Delphine Callewaert


Functioneel werken met mensen met autisme
Mensen met autisme hebben vaak geen energie op overschot. Begeleiders (ouders, leerkrachten, leefgroep…) meestal ook niet. Doordacht handelen is dan ook aangewezen. We zetten daarom in op zinvolle omgevingsaanpassingen en vaardigheden. Maar welke aanpassingen en vaardigheden zijn dat? Het antwoord halen we uit de ‘Zelf-Determinatietheorie’: wat mensen doet groeien, nu en later, en liefst in verschillende contexten, dat is werken aan functionaliteit. Deze plenaire lezing doet de theorie helder uit de doeken en legt praktische linken naar de AutismeCentraalMethodiek.
Spreker: Kobe Vanroy


Afspraken maken en regels opstellen: hoe begin je er aan?
Wie moeite heeft om impliciete (sociale) regels toe te passen, kan best wat duidelijkheid gebruiken. Op school, in de leefgroep, in de thuissituatie… afspraken en regels dragen bij tot een heldere (sociale) context. Daar zijn natuurlijk enkele voorwaarden aan.
In deze workshop stel je voor je eigen context afspraken of regels op. We gaan in op bedoeling, selectie, introductie en formulering zodat afspraken en regels op minder weerstand botsen!
Spreker: Kobe Vanroy


Communicatie op de werkvloer

Communicatie is de motor van samenwerken en samenleven. Zorg dat hij gesmeerd loopt! In deze workshop vol praktische oefeningen bekijken we hoe je duidelijk kan communiceren met mensen met een autismespectrumprofiel, wat je kan doen om bij te dragen tot wederkerigheid in de communicatie en met welke aspecten van autisme je rekening kan houden in je communicatie met mensen in het autismespectrum. En dit alles vanuit de context van werk.
Spreker: Miriam Perrone


Omgaan met angst/dwang bij kinderen en volwassenen met autisme

Mensen met autisme benoemen angst als de meest frequent voorkomende emotie. Enerzijds is angst erg nuttig en noodzakelijk in ons leven. Anderzijds neemt het bij mensen met autisme soms dermate grote proporties aan dat het kan leiden tot verlammende angst en zelfs dwang. Dit heeft een grote impact op zowel de persoon met autisme als op de omgeving. Tijdens deze lezing leert u op welke manier u angst/dwang kunt herkennen, wat de oorzaken kunnen zijn en de impact van autisme.
Daarnaast krijgt u een heleboel handvatten hoe u als omgeving (ouders, professionelen) mensen met autisme helpend kunt ondersteunen in het omgaan met angst/dwang. We bekijken ook hoe je kunt in gesprek gaan rond angst (zonder het over angst te hebben).
Spreker: Sylvie Carette


Verbondenheid bij mensen met autisme (geen hand-outs)
In de Zelf-Determinatietheorie staan naast autonomie en competentie, ook het gevoel van verbondenheid voorop als psychologische basisbehoeftes bij mensen. Ook bij mensen met autisme is verbondenheid een belangrijke schakel in het welbevinden. Vanuit hun manier van zijn, komt verbondenheid niet altijd spontaan tot stand. Ze kunnen daarbij hulp gebruiken vanuit de omgeving. In deze intervisie bekijken we voor concrete kinderen, jongeren, volwassenen met autisme op welke manier ze verbondenheid met hun omgeving kunnen ervaren.
Spreker: Sylvie Carette