OPGELET!

Dit is de laatste A-dag in het rijtje voor 2023 want de laatste maandag in december is een FEESTDAG en die dagen vormen de enige uitzondering op dit nieuwe initiatief.

Op MAANDAG 27 november is het de beurt aan Wendy. We starten als steeds om 19u30.
Vanuit eigen ervaringen en professionele expertise opgebouwd in het onderwijs geeft Wendy ‘Out of the box’ haar interessante, boeiende en prikkelende visie over autisme en onderwijs.

Wie is Wendy?
Wendy is een vrouw met autisme van 48 jaar.
Wendy was jarenlang een gedreven kracht, werkzaam in het Buitengewoon Onderwijs type 3 
(onderwijs aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen, ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis.)
Daarnaast was ze docent hogeschool BaNaBa zorg/buitengewoon onderwijs en lector over verschillende onderwijs-thema’s.
In 2004 kreeg Wendy de diagnoses autisme en hoogbegaafdheid.
Wendy deelt graag haar ervaringen omdat… “
Mensen kunnen niet in mijn hoofd kijken om te weten hoe autisme mijn waarnemen, denken, handelen beïnvloedt en welke impact dit heeft in mijn leven. Ik ben wel in de mogelijkheid om dit te delen, erover te vertellen zodat de kennis hiervoor verbreed en verdiept wordt.”

Goede doel van Wendy: Sterkmakers in autisme en meer bepaald de Brugactiviteiten.
Meer info en contact:
Sterkmakers in autisme Brugactiviteiten
Groot Begijnhof 85
9040 Gent
info@autisme.be
+32 (0)9 238 18 18
Telefonisch bereikbaar op dinsdag- en donderdagvoormiddag van 10u00 tot 12u00. Niet bereikbaar tijdens de schoolvakanties.

Sinds maandag 28 augustus 2023 is elke laatste maandag van de maand A-DAG !

Dit initiatief is net als onze jaarlijkse Masterclasses in mei een realisatie van Autisme Centraal & Autiscoop.
Op de A-dag bieden we telkens een NIEUWE ONLINE LEZING aan die start om 19u30. Deze lezingen (van max. 2 uur) zullen verzorgd worden door mensen met autisme, familieleden van iemand met autisme of door pioniers uit de wereld van autisme die hun ervaringen en bedenkingen kenbaar willen maken bij een groter en divers publiek.

Deelnemen aan deze avonden is GRATIS.

Autisme Centraal & Autiscoop zelf vragen dus geen inkomgeld/deelnameprijs voor deze sessies. We vragen jullie wel VLIEGENSVLUG EN GENEREUS het GOEDE DOEL van de avond, dat steeds gekozen wordt in samenspraak met de spreker(s), te steunen met een fijne geldelijke bijdrage op het rekeningnummer dat een tijdje vooraf de lezing ook op onze site zal bekend gemaakt worden samen met het GOEDE DOEL.

Je kan alvast de eerstvolgende datum noteren en dat wordt dus zoals hierboven al vermeld, MAANDAG 29 JANUARI 2024  van 19u30 tot 21u30.

”Omwille van de specifieke werkvorm en invulling van onze A-dagen kiezen we er uitdrukkelijk voor geen opnames te maken en te verspreiden.”
Dank voor jullie begrip.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.