Aantal deelnemers: 3
Docent: Annemie Mertens

De zorg voor leerlingen met autisme breidt steeds verder uit. Voor vele leerlingen maakt deze zorg dat ze kwaliteitsvol onderwijs kunnen volgen.
Ondanks deze verbreding ontmoeten we nog steeds leerlingen met autisme die hun plaats niet vinden in het huidige onderwijsaanbod omwille van diverse redenen.
De vraag ‘hoort deze leerling nog wel thuis op school?’ horen we dan ook regelmatig terugkomen. Maar evengoed vanuit de leerling met autisme krijgen we dan te horen:

ik wil wel leren, maar niet naar school…
Welke alternatieven zijn er dan?
Zijn deze dan wel aangepast aan autisme?
In dit webinar verdiepen we ons aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden in deze patstelling. Wat zijn oorzaken? Wat kunnen we er aan doen?

Wat zijn mogelijkheden om ook voor deze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.