Aantal deelnemers: 31
Docent: Stefanie Rober

Zelfverwondend gedrag, waarom? Is dit voor aandacht? Of wil deze persoon de mentale pijn omzetten naar fysieke pijn? Of is het nu werkelijk een communicatiemiddel? Vaak blijven we oppervlakkig in het zoeken naar een betekenis en linken we het rechtstreeks aan het gedrag zelf. We duiken als het ware niet diep genoeg onder het waterpeil. En wat voor effect heeft zelfverwondend gedrag nu op jezelf en het team?

Trekken jullie je wetsuit aan en duiken jullie mee in de diepte op zoek naar de werkelijke betekenis, de autistische betekenis, verborgen in de ijsberg?

En wat als we de betekenis achterhaald hebben? Wat dan? In deze opleiding gaan we dieper in op betekenis en de aanpak, met oog voor eigenheid

NOG SLECHTS 1 PLAATS BESCHIKBAAR!

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.