Aantal deelnemers: 16
Docent: Annemie Mertens

Wie als coach mensen met autisme wil ondersteunen, doet dat best vanuit een helder kader. Je zal immers van verschillende mensen, verschillende hulpvragen krijgen, uit diverse levensdomeinen. Het unieke, zesdaagse traject ‘Autismevriendelijke coach’ geeft jou de stevige bagage die je nodig hebt om mensen met autisme verder op weg te helpen.

Op basis van de AutismeCentraalMethodiek verken je in kleine groepjes met diepgang de mogelijkheden die een coach heeft en leer je struikelblokken preventief en curatief aan te pakken. Je leert er vanuit hypotheses concrete actieplannen op te stellen en out of the box te denken om functionele hulpmiddelen voor mensen met autisme te ontwikkelen. We kijken met een inspirerende en kritische blik naar verschillende tools op het gebied van psycho-educatie, gesprekstechnieken, sensorische interventies, school- of werkbegeleiding, gezinsondersteuning… telkens met het controlepaneel van de AutismeCentraalMethodiek als leidraad doorheen ons coachingstraject.

Doorheen de zes intensieve dagen krijg je verschillende verwerkingsopdrachten om meteen toe te passen in je praktijk. Welke interventies hebben een effect? Welke aanpassingen verdienen nog wat denkwerk? Hoe kan je jezelf ook blijvend professionaliseren door een eerlijke (zelf)evaluatie?

Deze gecertificeerde opleiding staat open voor iedereen die ervan droomt om mensen met autisme te begeleiden doorheen de moeilijkheden op hun weg. Zowel ervaren coaches die wat meer autisme-expertise zoeken, als autismedeskundigen die coaching willen ontdekken. Voorkennis van de AutismeCentraalMethodiek is niet noodzakelijk.

Een greep uit de inhouden:

 • Een stevig overzicht van de AutismeCentraalMethodiek, gericht op coaches
 • Verkenning van mogelijkheden van tools gericht op cognitieve modellen
 • Mogelijkheden en beperkingen van het zintuiglijk profiel
 • Tips rond hulpmiddelen, gesprekstechnieken…
 • Actieplannen rond veel voorkomende hulpvragen als studiebegeleiding, huiswerk, omgaan met familie en vrienden, planning, vrije tijd…
 • Bestaande interventies naar psycho-educatie
 •   …

Het boek AUTISME CENTRAAL methodiek voor ouders en begeleiders zit in de prijs inbegrepen en wordt jullie toegestuurd een week voor de opleiding indien de factuur betaald is.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

 • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
 • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
 • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
 • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
 • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
 • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.