Aantal deelnemers: 16
Docent: Delphine Callewaert (& Rianne Jansen (dag 3: 24 april 2024)

Inderdaad… volledig volzet maar voorjaar 2025 volgt zeker een herneming van dit traject. Data komen eraan.

Cliënten met ASS botsen op heel specifieke uitdagingen in hun omgeving. Het niet begrijpen en niet begrepen worden. Kleine misverstanden stapelen zich soms op en worden grote obstakels. Ook binnen de therapeutische begeleiding verloopt het afstemmen soms net iets anders.

Via dit zesdaagse traject leer je hoe een autismevriendelijke aanpak een groot verschil kan maken. We starten met een belangrijk fundament: begrip voor hoe iemand met ASS in de wereld staat. Van daaruit zien we hoe kleine aanpassingen in de ruimte en tijdens de sessies al veel teweegbrengen.

De AutismeCentraalMethodiek vormt onze belangrijkste steunpilaar tijdens deze opleiding. De zes kernbegrippen van deze methodiek krijgen een concrete vertaling naar de therapiepraktijk. En zo reiken we je voldoende handvatten aan als autismevriendelijke therapeut.

Het controlepaneel van de methodiek sterkt je om alle tips te vertalen naar jouw praktijk. En op het einde van dit traject laat je aan de hand van een verwerkingsoefening zien dat je de inhoud voldoende beheerst om jouw therapiesessies autismevriendelijk te maken.

Deze gecertificeerde zesdaagse opleiding staat open voor alle therapeuten die mensen met ASS begeleiden met een normale tot hoge begaafdheid binnen een therapeutische setting. Het is vooral gericht naar jongeren en volwassenen, maar de principes kunnen makkelijk aangepast worden voor kinderen.

Een greep uit de inhouden van dit traject:Belangrijke voorwaarden voor een veilige therapeutische relatie bij mensen met ASS.

 • Belangrijke voorwaarden voor een veilige therapeutische relatie bij mensen met ASS.
 • Visualiseren van therapeutische gesprekken.
 • Oplossingsgericht werken en vraagstelling.
 • Systemisch werken bij cliënten met ASS.
 • Specifieke veelvoorkomende thema’s zoals onder andere: omgaan met stress, relaties en vriendschappen, zelfbeeld.
 • Wanneer verwijs je door in functie van specifieke noden en om de veiligheid te waarborgen.
 • Casusbespreking aan de hand van de AutismeCentraalMethodiek.
 •        …

Het boek AUTISME CENTRAAL methodiek voor ouders en begeleiders zit in de prijs inbegrepen en wordt jullie toegestuurd net voor of tijdens de zesdaagse. Meer info hierover in de bevestigingsmail die je ontvangt zodra we zeker zijn dat de opleiding zal doorgaan.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

 • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
 • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
 • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
 • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
 • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
 • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.