Aantal deelnemers: 18
Docent: Annemie Mertens

‘Waarom blijft die bewoner maar aan me vragen wat we gaan doen, als hij een dagschema heeft?’

‘Ik maakte voor hem een stappenplan, maar hij gebruikt het niet!’

Het zijn enkele uitspraken die we vaak te horen krijgen van mensen die werken met personen met een verstandelijke beperking en autisme. Deze dubbele diagnose kan heel wat uitdagingen met zich mee brengen. Op communicatief gebied is het voor hen niet altijd evident om te begrijpen en begrepen te worden. Er bestaat een gevaar van overschatting, wat soms kan resulteren in stress of zelfs gedragsmoeilijkheden.

We gaan bij personen met een verstandelijke beperking vaak aan de slag met de ComVoor om het begripsniveau in kaart te brengen. Maar wat betekenen die niveaus eigenlijk? Welke aanpassingen kunnen we dan gaan doen om onze communicatie beter af te stemmen op het begripsniveau van de persoon met autisme?

In deze opleiding gaan we dieper in op de begripsniveaus en hebben we ook aandacht voor de praktische uitwerking hiervan.

Nog 5 plaatsen beschikbaar

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.