Docent: Els Ronsse

De emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking staat al een tijdje in de kijker.
Recente inzichten binnen zowel gedrags- als neurowetenschappen geven namelijk aan dat cognitie en emotie niet noodzakelijk evenredig ontwikkelen.
Dit biedt begeleidingsmogelijkheden bij mensen met een verstandelijke beperking.
Meer en meer zien we dat het ook bruikbaar is bij mensen met autisme.

Door de emotionele ontwikkeling als bijkomende invalshoek te gebruiken, zijn er meer mogelijkheden in het begrijpen van de betekenis van gedrag.
Maar ook in de behandeling van gedrags- en psychische problemen en in de stimulatie van de psychosociale ontwikkeling.

Het kader, zoals het ontwikkeld is door Anton Dosen, is gebaseerd op verschillende ontwikkelingspsychologische theorieën.
Binnen het kader zijn er verschillende fasen. Elke fase heeft zijn eigen behoeften, kenmerken en begeleidingstips.
Inspelen op die behoeftes zorgt ervoor dat we gepast kunnen reageren op gedrag.
Het helpt om verklaringen te vinden, maar ook om de juiste verwachtingen te stellen.
Hoe sneller we die behoeftes in kaart hebben, hoe sneller we zien wat iemand motiveert om bepaalde gedragingen wel of niet te stellen.

En van hieruit kunnen we ook dus ook beter ons eigen gedrag afstemmen op de emotionele noden van iemand.

Doelgroep: kinderen, jongeren & volwassenen (verstandelijke beperkt &normaal begaafd)

Wie is Els?
Els Ronsse, psycholoog, geboeid door autisme en emotionele ontwikkeling.
Els studeerde in 1995 af in de klinische psychologie (UGent), en volgde daarnaast ook nog een integratieve psychotherapieopleiding.
Ze werkte 15 jaar als orthoagoog bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme, en opende daarnaast in 2000 een eigen praktijk gericht op mensen met autisme en een normale begaafdheid.
Ondertussen telt PsySense verschillende disciplines, en is het een groepspraktijk die inzet op mensen met een ontwikkelingsstoornis.
Naast haar werk als psychologe is ze voorzitter van de Vlaamse regiegroep Sen-Seo en geeft ze nationaal en internationaal opleidingen rond het thema autisme en emotionele ontwikkeling

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.