Aantal deelnemers: 25
Docent: Annemie Mertens

Aandacht voor executieve functies: we horen het meer en meer binnen en buiten de wereld van autisme., de onderwijswereld, de arbeidswereld,,…

Maar hoe zit dat nu juist bij autisme. Is er een probleem met de executieve functies? Zo ja, hoe zien we dit en vooral hoe kunnen we er mee omgaan?
Werken de trainingen oefeningen enz ook bij mensen met autisme?

We verdiepen ons in een aantal veel voorkomende executieve functies zoals o.a. planning, cognitieve flexibiliteit, emotieregulatie,… die toch wel vaker vraagtekens oproepen bij mensen met autisme en hun omgeving.
Hoe versterk je deze functies, wat kunnen we als omgeving betekenen  enz.

Een tweedaagse vol inzichten, tips,…

Max. aantal deelnemers: 25

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.