Aantal deelnemers: 20
Docent: Veerle Berghmans

Hoe moet het zijn als je niet kan vertellen wat je denkt of wat je voelt?

Beeld je in dat je een persoon met autisme en een verstandelijke beperking bent, die niet verbaal is, maar wel alles voelt en hoort. Zou je dan de frustratie en de eventuele woede kunnen begrijpen?

Het stimuleren en ondersteunen van de expressieve communicatie bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking is vaak een hele zoektocht. Als we denken aan het gebruiken van een ondersteunend communicatiemiddel, gaan we er nog vaak vanuit dat dit een negatief effect zal hebben op de taalontwikkeling. Maar is dit echt zo? We bekijken de uitgangspunten en de belemmerende gedachten die vaak nog een reden zijn om niet te starten met ondersteunde communicatie.
We gaan dieper in op wat ondersteunde communicatie is en hoe je dit kan inzetten bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Ook zoeken we samen antwoorden op vragen als: Wanneer kan ik starten met ondersteunde communicatie? Hoe begin ik hieraan? Hoe kies ik de juiste vorm?
Kortom, we proberen samen om de kloof tussen wat de persoon denkt en wat de persoon kan zeggen kleiner te maken door samen op zoek te gaan hoe we de expressieve communicatie kunnen ondersteunen.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.