Aantal deelnemers: 20
Docent: Dimitri Das

Gamen, wat vinden ze er nu zo leuk aan? Waarom stort iemand zich helemaal op het gamen?
Wat zijn de mechanismen die ervoor zorgen dat iemand blijft spelen? Hoe kunnen we als professionals naar gamen kijken en ouders hierin ondersteunen? Wat is het verschil tussen gezond, risicovol en problematisch gamen? Wat zijn helpende acties die je als ouder/opvoeder kunt inzetten?

Samen gaan we op zoek naar de verschillende soorten betekenissen van gamen en de link met autisme. We gaan dieper in op wat het gamen allemaal kan inhouden, wat een gameverslaving is, … en welke invloed dit heeft op iemand met autisme.

Dimitri neemt ons mee in zijn jaren expertise rond gamen en samen met Autisme Centraal maken we de koppeling met autisme.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.