Docent: Annemie Mertens

Praktische tips wat je met minimale aanpassingen al kan bereiken.

Wist je dat kleine aanpassingen in je klaswerking een groot verschil kunnen betekenen voor je leerling met autisme?

We bekijken welke rol je hierin als leerkracht hebt en gaan dieper in op hoe je je klaswerking kan aanpassen aan je leerling met autisme.

We passen de verschillende principes van de  AutismeCentraalMethodiek toe op de verschillende aspecten van een klaswerking aan de hand van concrete voorbeelden.  

Tijdens dit Webinar geven we zowel tips voor kinderen met autisme en een normale begaafdheid als voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking.

webinar 1.5 uur

Dit webinar is te bekijken via Thinkific van 21/09/2022 tot en met 24/09/2022

Er is ook mogelijkheid om achteraf vragen te stellen aan Annemie (via mail).

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.