Docent: Sien Wouters & Annemie Mertens

Sommige mensen met autisme verblijven wel een tijdelijk in een psychiatrische voorziening.
Hoe worden deze opnames ervaren door mensen met autisme? Vinden mensen met autisme er voldoende herstelrust of -mogelijkheden. Zijn er tips voor psychiatrische hulpverleningssettings om een verblijf, een opname meer autismevriendelijk te maken?
We vragen het aan Sien, een jonge vrouw met autisme die graag haar ervaringen met ons wil delen.
Naast haar eigen verhaal staat Sien tijdens deze sessie ook open om op vragen vanuit het deelnemend publiek te antwoorden.

Wie is Sien?
Ik ben Sien, 21 jaar en heb sinds 2021 mijn diagnose autisme en adhd.
Ik heb een passie voor paarden en studeer psychologie aan de open universiteit.
Ik wil met mijn verhaal en mijn traject als meisje met late diagnose graag andere mensen helpen om te zien dat een diagnose niet altijd iets negatiefs hoeft te betekenen en hopelijk een steentje bijdragen aan het meer bespreekbaar maken van autisme bij meisjes

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.